WES3 Trådlöst brand- och utrymningslarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

Systemet är utvecklat för att erbjuda skydd av t ex byggarbetsplatser, tillfälliga boenden och andra miljöer som är i behov av brandlarm - redan innan ett fast brandlarm kan installeras.

WES3 är godkänt och certifierat enligt den europeiska EN54 standarden för brandlarm och CE-märkt.

Om WES3

Om WES3

WES3 är ett helt trådlöst system som är utvecklat för att snabbt och säkert kunna kommunicera och meddela personal vid en nödsituation på en arbetsplats. Systemet består av olika enheter som sätts samman och anpassas för varje specifik miljö. Systemet larmar automatiskt vid brand och vattenläckage och via manuell knapptryckning även vid olycksfall när medicinsk assistans behöver tillkallas. 

Systemet är batteridrivet, enkelt att installera och fjärrövervakas utan behov av kablar eller nätström. WES3 anpassas enkelt för allt från tomma lokaler till vidsträckta byggarbetsplatser för alla slags situationer.

WES3 har utformats speciellt för användning i täta betong- och stålbyggnader, samt områden där många andra radiofrekvenser används. Alla enheter i systemet kommunicerar genom sofistikerad mesh-teknologi där alla enheter i nätverket talar med varandra och använder flera vägar som aktiveringssignalen kan färdas genom.

Med den molnbaserade plattformen REACT kan man fjärrövervaka systemet samt får varningar och aviseringar i realtid. Läs mer om REACT här!

Fördelar med WES3

Snabb och enkel installation på plats

WES3 är trådlös, så det finns ingen kabeldragning att ta hänsyn till när installationsmiljön ändras. Att lägga till en ny enhet görs med en enkel knapptryckning. Systemets enheter levereras med batteriet anslutet i "Transportläge" för att möjliggöra snabb installation och samtidigt minimera batterianvändningen.

Tillgång till tester och varningar

Via basstationen erhålls systemtest, rapportering, batteri- och sabotagevarningar samt larminformation. 

Systemövervakning

Systemet varnar för t ex låg batterinivå och minskat radiointervall.

Omfattande systemloggar och rapportering

SMS-varningar 

Upp till sex personer kan få texter som identifierar larm och andra systemmeddelanden direkt till sin mobiltelefon. Inställningar kan göras för vilken typ av meddelanden varje person får.

Obegränsat antal enheter

Till en basstation kan ett obegränsat antal enheter anslutas. Enheterna kan numreras för enkel identifikation i händelse av ett larm.

3 års batterilivslängd

Externt testad för tre års normal användning.

Systembeskrivning

Produkter i WES3-familjen

Connect Basstation

Connect är den verkliga hjärnan bakom WES3-systemet. Den möjliggör fullständig hantering och diagnostik/larmaktivering i realtid för alla anslutna enheter i nätverket.

Larmtryckknapp

WES3 larmtryckknapp är den primära larmenheten i WES3-serien. Enheten innehåller en 94 dB(A)-siren, ett starkt blixtljus och en integrerad första hjälpen-knapp för medicinska nödsituationer.

Enheterna placeras på lämpliga platser för att vara tillgängliga och kunna varna alla på anläggningen. Oavsett vilken detektor eller larmknapp som aktiveras, så larmar alla enheter. Connect Basstationen meddelar användaren om den exakta platsen där larmet har aktiverats för snabb identifiering av sökområdet.

Kapslad enligt IP55C.

Värme- och rökdetektor

Automatiska värme- och rökdetektorer skyddar anläggningen även då den står tom. De batteridrivna detektorerna är lätta att installera och kan vara i drift inom några minuter.

I händelse av brand aktiverar detektorerna samtliga anslutna larmdon för att varna över hela platsen samtidigt.

Rökdetektorenheterna har en individuell täckning med 7,5 m radie och kan skilja mellan rök- och dammpartiklar. Värmedetektorn aktiveras vid en temperatur på 57°C och har en individuell täckning med 5,3 m radie.

Interface, extern styrning

Interface-enheten gör att WES3 kan integreras sömlöst med tredjepartssystem, till exempel permanenta brandlarm, styrsystem för byggnader och flödesbrytare för brandposter.

Interface vatten

WES3 Interface för vatten gör det möjligt att ansluta enheter för vattendetektering (såsom detekteringskablar) till ett WES-nätverk och få automatisk övervakning dygnet runt samt meddelande skickade i händelse av att vatten detekteras.

Interface medicinsk

Vid ett medicinskt larm på en WES Larmtryckknapp kan en WES3 Medical användas för att trigga en medicinsk larmenhet från tredje part, såsom en automatisk uppgringare. Detta gör att personal omedelbart kan agera vid första hjälpen-incidenter och medicinska nödsituationer. Samma WES gränssnitt kan konfigureras för att även utlösa en ansluten tredjepartsenhet, såsom en avstängningsventil.

Interface underhåll

WES3 Interface underhåll tillhandahåller underhålls- och serviceteam med aviseringar när ett systemfel uppstår i WES3-nätverket. Detta kan t ex vara varning för lågt batteri, externt sabotagefel eller en varning om signalstyrkan i nätverket.

Repeater

En enkel repeaterenhet som ökar radiosignalernas kapacitet på särskilt stora och komplexa platser eller platser med hög densitet.

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

Om WES3

Om WES3

WES3 är ett helt trådlöst system som är utvecklat för att snabbt och säkert kunna kommunicera och meddela personal vid en nödsituation på en arbetsplats. Systemet består av olika enheter som sätts samman och anpassas för varje specifik miljö. Systemet larmar automatiskt vid brand och vattenläckage och via manuell knapptryckning även vid olycksfall när medicinsk assistans behöver tillkallas. 

Systemet är batteridrivet, enkelt att installera och fjärrövervakas utan behov av kablar eller nätström. WES3 anpassas enkelt för allt från tomma lokaler till vidsträckta byggarbetsplatser för alla slags situationer.

WES3 har utformats speciellt för användning i täta betong- och stålbyggnader, samt områden där många andra radiofrekvenser används. Alla enheter i systemet kommunicerar genom sofistikerad mesh-teknologi där alla enheter i nätverket talar med varandra och använder flera vägar som aktiveringssignalen kan färdas genom.

Med den molnbaserade plattformen REACT kan man fjärrövervaka systemet samt får varningar och aviseringar i realtid. Läs mer om REACT här!

Fördelar med WES3

Snabb och enkel installation på plats

WES3 är trådlös, så det finns ingen kabeldragning att ta hänsyn till när installationsmiljön ändras. Att lägga till en ny enhet görs med en enkel knapptryckning. Systemets enheter levereras med batteriet anslutet i "Transportläge" för att möjliggöra snabb installation och samtidigt minimera batterianvändningen.

Tillgång till tester och varningar

Via basstationen erhålls systemtest, rapportering, batteri- och sabotagevarningar samt larminformation. 

Systemövervakning

Systemet varnar för t ex låg batterinivå och minskat radiointervall.

Omfattande systemloggar och rapportering

SMS-varningar 

Upp till sex personer kan få texter som identifierar larm och andra systemmeddelanden direkt till sin mobiltelefon. Inställningar kan göras för vilken typ av meddelanden varje person får.

Obegränsat antal enheter

Till en basstation kan ett obegränsat antal enheter anslutas. Enheterna kan numreras för enkel identifikation i händelse av ett larm.

3 års batterilivslängd

Externt testad för tre års normal användning.

Systembeskrivning

Produkter i WES3-familjen

Connect Basstation

Connect är den verkliga hjärnan bakom WES3-systemet. Den möjliggör fullständig hantering och diagnostik/larmaktivering i realtid för alla anslutna enheter i nätverket.

Larmtryckknapp

WES3 larmtryckknapp är den primära larmenheten i WES3-serien. Enheten innehåller en 94 dB(A)-siren, ett starkt blixtljus och en integrerad första hjälpen-knapp för medicinska nödsituationer.

Enheterna placeras på lämpliga platser för att vara tillgängliga och kunna varna alla på anläggningen. Oavsett vilken detektor eller larmknapp som aktiveras, så larmar alla enheter. Connect Basstationen meddelar användaren om den exakta platsen där larmet har aktiverats för snabb identifiering av sökområdet.

Kapslad enligt IP55C.

Värme- och rökdetektor

Automatiska värme- och rökdetektorer skyddar anläggningen även då den står tom. De batteridrivna detektorerna är lätta att installera och kan vara i drift inom några minuter.

I händelse av brand aktiverar detektorerna samtliga anslutna larmdon för att varna över hela platsen samtidigt.

Rökdetektorenheterna har en individuell täckning med 7,5 m radie och kan skilja mellan rök- och dammpartiklar. Värmedetektorn aktiveras vid en temperatur på 57°C och har en individuell täckning med 5,3 m radie.

Interface, extern styrning

Interface-enheten gör att WES3 kan integreras sömlöst med tredjepartssystem, till exempel permanenta brandlarm, styrsystem för byggnader och flödesbrytare för brandposter.

Interface vatten

WES3 Interface för vatten gör det möjligt att ansluta enheter för vattendetektering (såsom detekteringskablar) till ett WES-nätverk och få automatisk övervakning dygnet runt samt meddelande skickade i händelse av att vatten detekteras.

Interface medicinsk

Vid ett medicinskt larm på en WES Larmtryckknapp kan en WES3 Medical användas för att trigga en medicinsk larmenhet från tredje part, såsom en automatisk uppgringare. Detta gör att personal omedelbart kan agera vid första hjälpen-incidenter och medicinska nödsituationer. Samma WES gränssnitt kan konfigureras för att även utlösa en ansluten tredjepartsenhet, såsom en avstängningsventil.

Interface underhåll

WES3 Interface underhåll tillhandahåller underhålls- och serviceteam med aviseringar när ett systemfel uppstår i WES3-nätverket. Detta kan t ex vara varning för lågt batteri, externt sabotagefel eller en varning om signalstyrkan i nätverket.

Repeater

En enkel repeaterenhet som ökar radiosignalernas kapacitet på särskilt stora och komplexa platser eller platser med hög densitet.

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

Relaterat

WES trådlöst mobilt brand- och utrymningslarm

WES skyddar byggarbetsplatser, industrifastigheter och tillfälliga byggnader över hela världen. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

Johan Brassart

Expert WES trådlöst mobilt brandlarm

 • Produkt

REACT molnbaserad plattform

REACT är en molnbaserad plattform som används för övervakning och säkerhet. Den kommunicerar brand-, medicinska och andra nödsituationer till berörd personal, både på och utanför platsen.

 • Nyhet

Kostnadseffektiv lösning för vattendetektering

WES3 Interface vatten gör det möjligt att ansluta enheter för vattendetektering till ett WES-nätverk och få automatisk övervakning dygnet runt.

 • Nyhet

Säkra byggarbetsplatser med brandskydd under byggtiden

I strävan efter att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser blir brandskydd en alltmer central och kritisk fråga. Johan Brassart, teknisk säljare på Dafo Brand AB, betonar vikten av att integrera robusta brandskyddslösningar på byggarbetsplatser.

 • Bransch

Bygg & VVS

Vi hjälper er i byggprocessen med att tydliggöra och följa upp de åtgärder som krävs för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet på en byggarbetsplats.

 • Webbshop

WES3 Basstation standard

WES3 Basstation standard

 • Bransch

Högteknologiska lösningar för industri

En industrimiljö kan vara skadlig för hälsan på många olika sätt. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter som skyddar liv, egendom och verksamhet i industrin.