WES Instruktionsfilmer

Här hittar du instruktionsfilmer för olika funktioner och inställningar av det trådlösa brand- och utrymningslarmet WES3. Detaljerade användarmanualer för WES-systemet hittar du här!

 • Videons längd: 03:40

  WES3 instruktion uppstart av basstation

 • Videons längd: 02:28

  WES3 instruktion för aktivering och återställning av larm

 • Videons längd: 01:51

  WES3 instruktion för addering av basstation till befintligt system

 • Videons längd: 03:12

  WES3 instruktion för varningsmeddelanden

×