Art. nr: 53-5500-05

OneU Sugrörsystem

OneU Sugrörsystem
×

Logga in

Beskrivning

OneU Sugrörsystem.

OneU är ett släcksystem som integreras i rackskåp och serverskåp. Systemet kan utrustas med endast detektering alternativt med detektering och släcksystem. Vid händelse av brand aktiveras släckgasen Novec 1230. Systemet är ett plug & play system, vilket gör driftsättningen mycket snabb och enkel, tack vare förfabricerade konfigurationer.

 

Beskrivning

OneU Sugrörsystem.

OneU är ett släcksystem som integreras i rackskåp och serverskåp. Systemet kan utrustas med endast detektering alternativt med detektering och släcksystem. Vid händelse av brand aktiveras släckgasen Novec 1230. Systemet är ett plug & play system, vilket gör driftsättningen mycket snabb och enkel, tack vare förfabricerade konfigurationer.

 

Relaterat

  • Webbshop

OneU Släcksystem för rackskydd

OneU Släcksystem för 19" rack, OneU Släcksystem för 19" rack,

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN25 IN-1" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN25

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

  • Produkt

Novec

Novec är en gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Novec leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning.

  • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med Novec- eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.