Art. nr: 53-5500-05

OneU Sugrörsystem

OneU Sugrörsystem
×

Logga in

Beskrivning

OneU Sugrörsystem.

OneU är ett släcksystem som integreras i rackskåp och serverskåp. Systemet kan utrustas med endast detektering alternativt med detektering och släcksystem. Vid händelse av brand aktiveras släckgasen Novec 1230. Systemet är ett plug & play system, vilket gör driftsättningen mycket snabb och enkel, tack vare förfabricerade konfigurationer.

 

Beskrivning

OneU Sugrörsystem.

OneU är ett släcksystem som integreras i rackskåp och serverskåp. Systemet kan utrustas med endast detektering alternativt med detektering och släcksystem. Vid händelse av brand aktiveras släckgasen Novec 1230. Systemet är ett plug & play system, vilket gör driftsättningen mycket snabb och enkel, tack vare förfabricerade konfigurationer.

 

Relaterat

  • Webbshop

OneU Släcksystem för rackskydd

OneU Släcksystem för 19" rack, OneU Släcksystem för 19" rack,

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN25 IN-1" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN25

  • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

  • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.