Släcksystem för byggnader, rum och maskiner

Släcksystem anpassas efter den specifika miljöns risker och förutsättningar. Systemet detekterar en tidig brand, släcker automatiskt och sänder larm till övervakningscentral.

Släcksystemen kundanpassas och konstrueras för olika typer av applikationer. Leverans och installation sker hos tillverkare eller som eftermontage.

Som släckmedel används oftast någon av följande gaser eller vätskor:

  • Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec 1230)
  • Inertgas/Inergen
  • Forrex

Detektering sker med hjälp av konventionella detektorer eller samplingsdetektering.

Läs mer om släcksystem och släckmedel i Kunskapsbanken.

Sortiment (194)

Produktkategorier

Produktkategorier