Brandsläckare

Handbrandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, vatten, skum, koldioxid och flera andra släckmedel. Mer information och fakta om brandsläckare finns i kunskapsbanken.

Hos oss hittar ni även tillbehör till brandsläckare. Med hjälp av ett väggfäste eller ett skåp kan brandsläckaren placeras tydligt i lokalen. Vilken typ av brandsläckare man ska välja beror på behovet. En mindre brandsläckare kan passa i en bil, traktor eller arbetsmaskin. Det är även praktiskt att skaffa en släckare till husbil eller buss. Men om ni hanterar brandfarliga ämnen eller heta arbeten behövs ett större skydd. 

Brandsläckare kan kombineras med flera brandskyddsprodukter. I hemmet kan en släckare gärna kombineras med exempelvis brandfilt och brandvarnare.

Läs svar på frågor om brandsläckare i vår kunskapsbank.

Klassning

Bränder klassas i A, B, C och F-bränder. Beroende på vilket material som brinner, används en viss typ av släckmedel.

  • A-bränder är så kallade glödbränder i fibrösa material som papper, tyg och trä
  • B-bränder är vätskebränder och bränder i plast
  • C-bränder är gasbränder
  • F-bränder är fettbränder

Sortiment

Vi har marknadens bredaste program av handbrandsläckare. I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar och blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer.

Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3. 

Pulversläckare

Pulversläckare

Pulversläckare ger ett bra skydd vid så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Den kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även i vintertid när det finns risk för minusgrader.

Den enda nackdelen med en pulversläckare är att det kan vara omständligt att städa efteråt. Pulvret leder inte el så det går bra att använda mot bränder i elektronik, så kallad elbrand.

Skumsläckare

Skumsläckare

Skumsläckare kan användas mot bränder orsakade av olika organiska material inklusive kol, tyger, trä, textilier, kartong och papper samt brandfarliga vätskor som bensin och färg. Släckaren är fylld med filmbildande skum och trycksatt med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Denna typ av brandsläckare ska inte användas för bränder orsakade av brandfarliga metaller, köksbränder och bränder som involverar elektrisk utrustning.

Skum eller pulver?

Skillnaden mellan en skumsläckare och en pulversläckare är främst att pulversläckaren är godkänd för fler sorters bränder. Skumsläckaren fungerar på A- och B-bränder, alltså bränder i tyg, trä och papper samt vätskebränder och bränder i plast, medan pulversläckaren också fungerar mot gasbränder. Pulvret i en pulversläckare kan vara svårt att städa bort vilket gör att skumsläckaren är ett alternativ på platser som inte löper risk för gasbränder.

Vätskesläckare

Vätskesläckare

Vätske- och vattensläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vätske- och vattensläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Koldioxidsläckare / kolsyresläckare

Koldioxidsläckare / kolsyresläckare

Till skillnad från andra typer av släckare som använder vatten, skum eller torra substanser, använder kolsyre-/koldioxidsläckare ett gasmoln av CO2 för att släcka en brand genom att ta bort syret i luften runt elden. Koldioxiden lämnar inga rester efter släckning.

Kolsyre- / koldioxidsläckaren rekommenderas för bränder som involverar elektrisk utrustning. Släckaren kan exempelvis användas för TV, verkstadsmaskiner och datorer.

Här kan du läsa mer om hur koldioxidsläckaren används!

Service

Service och kontroll

Brandsläckare ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare ska utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

  • Tillsyn - rutinkontroll av användaren själv
  • Översyn / underhåll / kontroll av bl a hållbarhetstid, trycket i brandsläckaren samt att den är hel och sprinten sitter fast - utförs årligen av servicetekniker
  • Utökad kontroll / besiktning - verkstadsgenomgång med omladdning

Läs mer på vår sida Service och underhåll av brandsläckare

Frågor & svar

Hur länge håller en brandsläckare? 

Det beror på vilket släckmedel den innehåller.  Skum- och vätskesläckare håller i ca 5 år och pulver- samt koldioxidsläckare håller i ca 10 år.

Vilken brandsläckare ska man ha hemma? 

Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare till bostaden.

Hur ofta ska brandsläckare besiktigas av en servicetekniker?

Enligt branschstandard ska en brandsläckare servas en gång per år, om den sitter i en näringsidkande verksamhet eller offentlig miljö.

Vilken typ av brandsläckare är mest lämpad för en arbetsmaskin?

Det beror vilken typ av maskin det gäller, storlek, utformning med mera. Kontakta oss och berätta mer om din maskin så tar vi fram rätt brandskydd för just den.

Hur använder man en brandsläckare? 

Se hur en brandsläckare används i vår Kunskapsbank.

Var fyller man på brandsläckare? 

Vi fyller och laddar om i stort sett alla modeller av brandsläckare på den svenska marknaden, varmt välkomna att kontakta oss.

Hur ofta ska brandsläckare kontrolleras? 

Det varierar beroende på var brandsläckaren sitter. I hemmet kan man kontrollera den den två gånger per år, beroende på arbetsplats rekommenderar vi kontroll fyra gånger per år.

Var ska brandsläckare sitta? 

Det beror på hur lokalen ser ut och var brandriskerna finns. Men generellt brukar man placera släckarna i närheten av utgångarna/nödutgångarna. Läs gärna mer i vår Kunskapsbank.

Vilken typ av brandsläckare ska man använda? 

Det beror på vilket material som brinner. Läs mer om olika släckmedel i vår Kunskapsbank.

Hur fungerar en brandsläckare? 

För att en brand ska kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. En brandsläckare fungerar genom att bort värme eller syre.

Hur använder man en brandsläckare? 

Se hur en brandsläckare används i vår Kunskapsbank.

Sortiment

Vi har marknadens bredaste program av handbrandsläckare. I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar och blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer.

Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3. 

Pulversläckare

Pulversläckare

Pulversläckare ger ett bra skydd vid så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Den kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även i vintertid när det finns risk för minusgrader.

Den enda nackdelen med en pulversläckare är att det kan vara omständligt att städa efteråt. Pulvret leder inte el så det går bra att använda mot bränder i elektronik, så kallad elbrand.

Skumsläckare

Skumsläckare

Skumsläckare kan användas mot bränder orsakade av olika organiska material inklusive kol, tyger, trä, textilier, kartong och papper samt brandfarliga vätskor som bensin och färg. Släckaren är fylld med filmbildande skum och trycksatt med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Denna typ av brandsläckare ska inte användas för bränder orsakade av brandfarliga metaller, köksbränder och bränder som involverar elektrisk utrustning.

Skum eller pulver?

Skillnaden mellan en skumsläckare och en pulversläckare är främst att pulversläckaren är godkänd för fler sorters bränder. Skumsläckaren fungerar på A- och B-bränder, alltså bränder i tyg, trä och papper samt vätskebränder och bränder i plast, medan pulversläckaren också fungerar mot gasbränder. Pulvret i en pulversläckare kan vara svårt att städa bort vilket gör att skumsläckaren är ett alternativ på platser som inte löper risk för gasbränder.

Vätskesläckare

Vätskesläckare

Vätske- och vattensläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vätske- och vattensläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Koldioxidsläckare / kolsyresläckare

Koldioxidsläckare / kolsyresläckare

Till skillnad från andra typer av släckare som använder vatten, skum eller torra substanser, använder kolsyre-/koldioxidsläckare ett gasmoln av CO2 för att släcka en brand genom att ta bort syret i luften runt elden. Koldioxiden lämnar inga rester efter släckning.

Kolsyre- / koldioxidsläckaren rekommenderas för bränder som involverar elektrisk utrustning. Släckaren kan exempelvis användas för TV, verkstadsmaskiner och datorer.

Här kan du läsa mer om hur koldioxidsläckaren används!

Service

Service och kontroll

Brandsläckare ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare ska utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

  • Tillsyn - rutinkontroll av användaren själv
  • Översyn / underhåll / kontroll av bl a hållbarhetstid, trycket i brandsläckaren samt att den är hel och sprinten sitter fast - utförs årligen av servicetekniker
  • Utökad kontroll / besiktning - verkstadsgenomgång med omladdning

Läs mer på vår sida Service och underhåll av brandsläckare

Frågor & svar

Hur länge håller en brandsläckare? 

Det beror på vilket släckmedel den innehåller.  Skum- och vätskesläckare håller i ca 5 år och pulver- samt koldioxidsläckare håller i ca 10 år.

Vilken brandsläckare ska man ha hemma? 

Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare till bostaden.

Hur ofta ska brandsläckare besiktigas av en servicetekniker?

Enligt branschstandard ska en brandsläckare servas en gång per år, om den sitter i en näringsidkande verksamhet eller offentlig miljö.

Vilken typ av brandsläckare är mest lämpad för en arbetsmaskin?

Det beror vilken typ av maskin det gäller, storlek, utformning med mera. Kontakta oss och berätta mer om din maskin så tar vi fram rätt brandskydd för just den.

Hur använder man en brandsläckare? 

Se hur en brandsläckare används i vår Kunskapsbank.

Var fyller man på brandsläckare? 

Vi fyller och laddar om i stort sett alla modeller av brandsläckare på den svenska marknaden, varmt välkomna att kontakta oss.

Hur ofta ska brandsläckare kontrolleras? 

Det varierar beroende på var brandsläckaren sitter. I hemmet kan man kontrollera den den två gånger per år, beroende på arbetsplats rekommenderar vi kontroll fyra gånger per år.

Var ska brandsläckare sitta? 

Det beror på hur lokalen ser ut och var brandriskerna finns. Men generellt brukar man placera släckarna i närheten av utgångarna/nödutgångarna. Läs gärna mer i vår Kunskapsbank.

Vilken typ av brandsläckare ska man använda? 

Det beror på vilket material som brinner. Läs mer om olika släckmedel i vår Kunskapsbank.

Hur fungerar en brandsläckare? 

För att en brand ska kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. En brandsläckare fungerar genom att bort värme eller syre.

Hur använder man en brandsläckare? 

Se hur en brandsläckare används i vår Kunskapsbank.

Sortiment (274)

Produktkategorier

Produktkategorier