SBA Axess

Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet.

Om SBA aXess

Om SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinformation

Kursinformation

Kursen omfattar 1 dag

Tid: kl 9.00 - 16.00

Plats: Dafos lokaler,  Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Morgonsmörgås, lunch och fika ingår. 

Om SBA aXess

Om SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinformation

Kursinformation

Kursen omfattar 1 dag

Tid: kl 9.00 - 16.00

Plats: Dafos lokaler,  Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Morgonsmörgås, lunch och fika ingår. 

Relaterat

  • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

  • Utbildning

Brandskyddsansvarig/SBA

Utbildningen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

  • Tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

  • Tjänster

SBA aXess - digitalt ledningssystem

SBA aXess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

  • Bransch

Med det digitala verktyget SBA Axess har du fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Du kan alltid vara trygg, systemet ger information om allt som händer och påminner dig om vad som behöver göras för ditt brandskydd. Allt från den mobila plattform du föredrar, när som helst.

  • Bransch

Hotell

Hotellverksamheten är en fartfylld miljö där många människor samlas. Tydliga brandskyddsrutiner och ett fullgott brandskydd är avgörande för att säkerställa en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

  • Bransch

Kommun

I en kommun med verksamhet på flera platser är det viktigt att utbildning genomförs på ett likartat sätt.

  • Tjänster

Riksavtal

Om en verksamhet bedrivs på flera orter i Sverige så finns en rad fördelar med att teckna ett riksavtal med Dafo. Det ger en bra översikt och kontroll över alla enheter.