SBA Axess

Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet.

Om SBA aXess

Om SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinformation

Kursinformation

Kursen omfattar 1 dag

Tid: kl 9.00 - 16.00

Plats: Dafos lokaler,  Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Morgonsmörgås, lunch och fika ingår. 

Om SBA aXess

Om SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinformation

Kursinformation

Kursen omfattar 1 dag

Tid: kl 9.00 - 16.00

Plats: Dafos lokaler,  Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Morgonsmörgås, lunch och fika ingår. 

Relaterat

  • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

  • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

  • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

  • Nyhet

Brandskydd för företag, en väg till säkerhet och hållbarhet

"Ett välplanerat och genomtänkt brandskydd är en investering som inte får underskattas."

  • Utbildning

Brandskyddsansvarig

Utbildningen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets systematiska brandskyddsarbete och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

  • Tjänster

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

  • Tjänster

SBA aXess - digitalt ledningssystem

SBA aXess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.