Vattensläckare

Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

Vattensläckare är lämplig i offentlig miljö och på andra platser där den främsta brandrisken är glödbrand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Vattensläckare har utmärkta miljö­egenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hällas i avloppet.

Släckarnas robusta konstruktion i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Konstruktion

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam­europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med vatten och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Miljö och hållbarhet

Den främsta fördelen med vattensläckare är den begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hällas
i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för destruktion.

Vattensläckaren kan väljas t ex på museer eller liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Konstruktion

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam­europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med vatten och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Miljö och hållbarhet

Den främsta fördelen med vattensläckare är den begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hällas
i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för destruktion.

Vattensläckaren kan väljas t ex på museer eller liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Relaterat