Rökluckor - manuella och automatiska

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

Dafo levererar nya luckor, renoverar äldre luckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.

Brandventilatorer finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus. Dafo har rökluckor som är godkända enligt EN 12101-2. 

Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Öppning sker normalt via gasfjäder. I standardutförande hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72o C och gasfjädern skjuter upp luckan.

Som alternativ kan luckan hållas igen av hållmagnet och öppnas via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan också förses med elmotor och öppnas och stängas elektriskt och då ingå som en del i byggnadens komfortventilation.

Luckorna levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek, kulör och materialval passar befintligt tak och behov av ventilation.

Vi utför också regelbunden service och underhåll på rökluckor.

Typer av rökluckor

Typer av rökluckor

Fasadventilator

Utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg - glasad eller ljustät.

Tvålocksventilator

En uppåtgående brandventilator med dubbla lock. Den tillverkas i flera storlekar för större öppningar och är lämplig för industritak.

Enlocksventilator med kupol

En uppåtgående brandventilator med kupollock. Den används huvudsakligen i offentliga miljöer där det ställs höga krav på ljusinsläpp.

Enlocksventilator med lanternin

Bågformat lock med 3-skikts kanalskivor av polykarbonat för största hållfasthet och livslängd.

Undertakslucka

Brandventilator med fallande lock som monteras i undertaket.

Tillbehör

 • Nedstörtningsskydd ingår som standard
 • Inbrottsgaller i klass 2 eller 3
 • Styrcentraler och strömförsörjningsenheter
 • Hållmagnet 24V för elektrisk öppning
 • Invändigt öppningssystem med vajer och draghandtag
 • Signalgivare för indikering av öppen ventilator
 • Komfortventilation med elmotor 230V alternativt direktverkande elmotorer 24V i brandskyddat utförande

 

Typer av rökluckor

Typer av rökluckor

Fasadventilator

Utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg - glasad eller ljustät.

Tvålocksventilator

En uppåtgående brandventilator med dubbla lock. Den tillverkas i flera storlekar för större öppningar och är lämplig för industritak.

Enlocksventilator med kupol

En uppåtgående brandventilator med kupollock. Den används huvudsakligen i offentliga miljöer där det ställs höga krav på ljusinsläpp.

Enlocksventilator med lanternin

Bågformat lock med 3-skikts kanalskivor av polykarbonat för största hållfasthet och livslängd.

Undertakslucka

Brandventilator med fallande lock som monteras i undertaket.

Tillbehör

 • Nedstörtningsskydd ingår som standard
 • Inbrottsgaller i klass 2 eller 3
 • Styrcentraler och strömförsörjningsenheter
 • Hållmagnet 24V för elektrisk öppning
 • Invändigt öppningssystem med vajer och draghandtag
 • Signalgivare för indikering av öppen ventilator
 • Komfortventilation med elmotor 230V alternativt direktverkande elmotorer 24V i brandskyddat utförande

 

Relaterat