Ögonsköljutrustning

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Får du kemikalier i ögonen kan några få sekunder vara skillnaden på om du mister synen eller ej. Därför är snabb tillgång till ögonsköljutrustning helt avgörande om olyckan skulle vara framme.

Vanliga skaderisker är exploderande batterier, cement och kalk, stänk från maskindiskmedel, ammoniak, avfettning eller andra kemikalier.

Även mekaniska skador, som metallspån, smuts och damm, kräver omgående ögonsköljning för att hindra att partiklar fastnar i ögat.

Sortiment

Vi har ett omfattande sortiment ögonsköljutrustning

  • Ögonsköljflaskor
  • Fickflaskor från 45 ml till väggstationer med 5 x 1 liter
  • Trycksatta sprayflaskor
  • Sprayflaska på 200 ml med vägghållare eller väska
  • Ögonsköljskåp med pumpspray
  • Kompletta skåp med ADR- eller sårvårdsutrustning
  • Ögonduschar med pumpmekanism och 1 liters påser för återkommande användning och extra lång spruttid

Vi lagerhåller alla större fabrikat av utbytesflaskor och kan vid årligt underhåll komplettera eller byta ut flaskor som har blivit för gamla.

Relaterat