Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för de som arbetar på höga höjder. Systemen är utformade för att förhindra fall och minimera risken för allvarliga skador. De fasta systemen inkluderar vanligtvis fasta räcken, skyddsnät och andra säkerhetsanordningar som installeras permanent på arbetsplatsen.

Relaterat

 • Tjänster
 • Service
 • Produkt
 • Utbildning

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter/utrustning, service och årlig kontroll.

 • Utbildning

Fallskydd - kompetent person

Utbildningen riktar sig till personer utsedda att utföra årlig kontroll / besiktning av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

 • Produkt

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

 • Service

Service och besiktning av fallskydd

Fallskyddsutrustning ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för all typ av utrustning.

 • Kunskapsbank

Myndigheter och andra intressenter

Här hittar du information om statliga myndigheter och organisationer, kommunala organ och övriga intressenter som har med brandförebyggande arbete att göra.

 • Nyhet

Dafo rekryterar ett helt team av specialister

Dafo Brand förstärker verksamheten genom att anställa sex specialister inom fallskydd, andningsskydd och gasdetektering.

 • Kunskapsbank

Arbetsmiljölagen

Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) är kanske den viktigaste lagen som tar upp brandskyddsarbete. Där står bland annat vilka uppgifter som hör till kommunen och räddningstjänsten. Men även privatpersoner har skyldigheter när det börjar brinna. Till exempel måste man larma om man upptäcker en olycka. Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att lagen följs.

 • Kunskapsbank

Anders Mäcs

Brandskyddskonsult, expert på brandskydd för företag och organisationer