Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

Lågor från brand och rök syns i ena delen av rummet. På väggen syns utrymningsskylt.

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Med rätt utbildning ökas säkerheten markant!

Relaterat