Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

En grupp med personer utanför byggnad vid en utrymningsövning.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig
 • Genomgång av rutin för larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare
 • Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande
 • Räddningsinsatser
 • Lokalkontroll
 • Uppföljning och utvärdering
 • Eventuell övning med brandsläckare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning övning ska deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget ska ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: ca 1,5 timmar

Plats:
I kundens egna lokaler
 
Omfattning: Praktiskt utrymningsövning

Utbildning är exklusiv rök- och släckövningar men går att få som tillval (kontakta oss för pris)
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig
 • Genomgång av rutin för larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare
 • Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande
 • Räddningsinsatser
 • Lokalkontroll
 • Uppföljning och utvärdering
 • Eventuell övning med brandsläckare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning övning ska deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget ska ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: ca 1,5 timmar

Plats:
I kundens egna lokaler
 
Omfattning: Praktiskt utrymningsövning

Utbildning är exklusiv rök- och släckövningar men går att få som tillval (kontakta oss för pris)

Relaterat