Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

En grupp med personer utanför byggnad vid en utrymningsövning.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig
 • Genomgång av rutin för larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare
 • Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande
 • Räddningsinsatser
 • Lokalkontroll
 • Uppföljning och utvärdering
 • Eventuell övning med brandsläckare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning övning ska deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget ska ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: ca 1,5 timmar

Plats:
I kundens egna lokaler
 
Omfattning: Praktiskt utrymningsövning

Utbildning är exklusiv rök- och släckövningar men går att få som tillval (kontakta oss för pris)
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig
 • Genomgång av rutin för larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare
 • Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande
 • Räddningsinsatser
 • Lokalkontroll
 • Uppföljning och utvärdering
 • Eventuell övning med brandsläckare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning övning ska deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget ska ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: ca 1,5 timmar

Plats:
I kundens egna lokaler
 
Omfattning: Praktiskt utrymningsövning

Utbildning är exklusiv rök- och släckövningar men går att få som tillval (kontakta oss för pris)

Relaterat

 • Utbildning

Utrymningsledare

En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning.

 • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

 • Webbshop

Utrymningsplan A3 1:a plan

Utrymningsplan A3 1:a plan

 • Utbildning

Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

 • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

 • Produkt

Utrymning

Med snabb och enkel vägledning kan du förebygga och planera inför olyckor och vara trygg om något skulle hända.

 • Kunskapsbank

Nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

 • Webbshop

Skylt Utrymningsväg pil upp

Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux.