Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

Lågor från brand och rök syns i ena delen av rummet. På väggen syns utrymningsskylt.

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Med rätt utbildning ökas säkerheten markant!

Relaterat

  • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

  • Utbildning

Utrymningsledare

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

  • Utbildning

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

  • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  • Produkt

Utrymning

Med snabb och enkel vägledning kan du förebygga och planera inför olyckor och vara trygg om något skulle hända.

  • Kunskapsbank

Nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.