Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

Lågor från brand och rök syns i ena delen av rummet. På väggen syns utrymningsskylt.

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Med rätt utbildning ökas säkerheten markant!

Relaterat

  • Utbildning

Utrymningsledare

En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning.

  • Utbildning

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

  • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

  • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  • Webbshop

Skylt Utrymningsväg pil upp höger efterlysande aluminium

Aluminium efterlysande.

  • Webbshop

Skylt Utrymningsväg pil ner färgefterlysande

Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux.

  • Webbshop

Skylt Utrymningsväg pil upp höger färgefterlysande

Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux.

  • Webbshop

Skylt Utrymningsväg pil ner vänster färgefterlysande

Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux.