Släcksystem för restaurangkök

Våra utbildningar i släcksystem för restaurangkök ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul släckanläggningar för restaurangkök.

Ansulex grundläggande

Ansulex släcksystem för restaurangkök - grundläggande

Kursen ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul R-102 släckanläggningar för restaurangkök. 

Man kommer även att ges en praktisk introduktion med utrymme för diskussion om hur installationer ska utföras och se ut.

Kursen är på engelska. Svenskt kursmaterial skickas ut innan kursstart via mail för att kunna skrivas ut och tas med till kurs. Provet är på svenska.

Ansulex repetition

Ansulex släcksystem för restaurangkök - repetition

Denna kurs är en påbyggnadskurs till den tidigare grundkursen som ger fortsatt behörighet att projektera, installera samt underhålla Ansul R-102 släckanläggningar för restaurangkök.

Man kommer även ta upp de nyheter som har tillkommit samt så ges en introduktion med utrymme för diskussion om hur installationer skall utföras och se ut.

Kursen är på engelska. Svenskt kursmaterial skickas ut innan kursstart via mail.

Kursen sker digitalt. Antalet platser är begränsade.

Ansul Piranha

Ansul Piranha - släcksystem för industri- och restaurangkök

Ansul Piranha är ett hybridsläcksystem för industri- och restaurangkök. Det är relativt nytt på marknaden och används med fördel på större restaurangkök då det täcker större ytor än vad konventionella restaurangsläcksystem gör.

Kursen ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul Piranha släckanläggningar för industri- och restaurangkök. Kursen behandlar systemskillnader mot Ansulex R102 och mycket vikt läggs vid installationsutförande och problemlösning.

Kursinformation

Kursinformation

Våra utbildningar i släcksystem för restaurangkök ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul släckanläggningar för restaurangkök.

Utbildningarna är på engelska, men med svenskt kursmaterial. Läs mer om kurserna under flikarna.

Ansulex grundläggande

Ansulex släcksystem för restaurangkök - grundläggande

Kursen ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul R-102 släckanläggningar för restaurangkök. 

Man kommer även att ges en praktisk introduktion med utrymme för diskussion om hur installationer ska utföras och se ut.

Kursen är på engelska. Svenskt kursmaterial skickas ut innan kursstart via mail för att kunna skrivas ut och tas med till kurs. Provet är på svenska.

Ansulex repetition

Ansulex släcksystem för restaurangkök - repetition

Denna kurs är en påbyggnadskurs till den tidigare grundkursen som ger fortsatt behörighet att projektera, installera samt underhålla Ansul R-102 släckanläggningar för restaurangkök.

Man kommer även ta upp de nyheter som har tillkommit samt så ges en introduktion med utrymme för diskussion om hur installationer skall utföras och se ut.

Kursen är på engelska. Svenskt kursmaterial skickas ut innan kursstart via mail.

Kursen sker digitalt. Antalet platser är begränsade.

Ansul Piranha

Ansul Piranha - släcksystem för industri- och restaurangkök

Ansul Piranha är ett hybridsläcksystem för industri- och restaurangkök. Det är relativt nytt på marknaden och används med fördel på större restaurangkök då det täcker större ytor än vad konventionella restaurangsläcksystem gör.

Kursen ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul Piranha släckanläggningar för industri- och restaurangkök. Kursen behandlar systemskillnader mot Ansulex R102 och mycket vikt läggs vid installationsutförande och problemlösning.

Kursinformation

Kursinformation

Våra utbildningar i släcksystem för restaurangkök ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul släckanläggningar för restaurangkök.

Utbildningarna är på engelska, men med svenskt kursmaterial. Läs mer om kurserna under flikarna.

Relaterat

  • Service

Service av släcksystem för restaurangkök

  • Nyhet

Tydligare regler kring släcksystem för restaurangkök efterfrågas

Bränder i restaurangkök är ofta svårsläckta och i dagsläget saknas tydliga föreskrifter för hur brandskyddet ska utformas.

Joakim Öhman

Expert släcksystem för restaurangkök

  • Produkt

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

  • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

  • Bransch

Restaurang

Cirka hälften av alla bränder i restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Ett pålitligt släcksystem och bra brandskyddsrutiner säkerställer en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

  • Webbshop

Ansulexbehållare 11,4 liter inkl. ventil, rostfri

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök