Skyltar och markeringar

Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen-utrustning och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Sortiment (317)

Produktkategorier

Produktkategorier