Övriga släckare

För vissa användningsområden ställs lite extra krav på brandsläckaren. T ex fettbrandsläckare, metallbrandsläckare, frostskyddade och antimagnetiska släckare.

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare

Nästan hälften av alla bränder på hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindrar återantändning.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t.ex. hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. De tidigare använda CO2-släckarna ersätts eller kompletteras.

Släckaren är på 6 liter och uppfyller standarden SS-EN 3 och är klassad för släckning av fettbrand.

Miljösläckare

Miljösläckare

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan

I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd. Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen. 

Skumsläckare utan fluortensider 

Dafo är först ut med att lansera landets första fluorfria släckare som trots detta har släckeffekt mot vätskebränder.

Handbrandsläckarskum som släcker bränder i bensin, olja m m - så kallad B-brand har alltid innehållit fluor för att kunna släcka dessa vätskebränder.

Vår nya fluorfria skumsläckare är helt fri från fluortensider och lösningsmedel och ger en pålitlig och effektiv släckning. 

Skumsläckare med skumpatron

I standardsläckare är vatten och skumvätska blandade med varandra i behållaren. Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning. Det gör släckaren överlägsen tryckladdade modeller både vad gäller släckeffekt och miljöpåverkan.

Livslängd på skummet och omladdningsintervall mångdubblas. Vid användning har man alltid högsta släckeffekt eftersom skummet är nyblandat med vattnet.

Litiumbatterisläckare
Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare

Nästan hälften av alla bränder på hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindrar återantändning.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t.ex. hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. De tidigare använda CO2-släckarna ersätts eller kompletteras.

Släckaren är på 6 liter och uppfyller standarden SS-EN 3 och är klassad för släckning av fettbrand.

Miljösläckare

Miljösläckare

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan

I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd. Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen. 

Skumsläckare utan fluortensider 

Dafo är först ut med att lansera landets första fluorfria släckare som trots detta har släckeffekt mot vätskebränder.

Handbrandsläckarskum som släcker bränder i bensin, olja m m - så kallad B-brand har alltid innehållit fluor för att kunna släcka dessa vätskebränder.

Vår nya fluorfria skumsläckare är helt fri från fluortensider och lösningsmedel och ger en pålitlig och effektiv släckning. 

Skumsläckare med skumpatron

I standardsläckare är vatten och skumvätska blandade med varandra i behållaren. Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning. Det gör släckaren överlägsen tryckladdade modeller både vad gäller släckeffekt och miljöpåverkan.

Livslängd på skummet och omladdningsintervall mångdubblas. Vid användning har man alltid högsta släckeffekt eftersom skummet är nyblandat med vattnet.

Litiumbatterisläckare

Relaterat