Punktsprinkler

Punktsprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och över speciella brandrisker.

Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum, containrar och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

Punktsprinklern fylls med ABC-pulver eller Forrex släckvätska. Den finns i flera olika storlekar, se produktblad för mer information.

Punktsprinklern aktiveras via en sprinklerbulb med aktiveringstemperatur 68oC. Som alternativ kan den förses med bulber för andra aktiveringstemperaturer - 57, 68, 79, 93 eller 141oC.  

En variant finns på ventilen som även har ett elektriskt utlösningsdon. Sprinklern kan då också aktiveras från ett brandlarm eller via en utlösningstryckknapp.

Relaterat