Brand- och säkerhetssystem

IoT "Internet of Things" - då enheter med inbyggd elektronik och möjliggör styrning och datautbyte över nätet. Tekniken har öppnat upp för nya smarta funktioner inom brandskydd och säkerhet.

Smarta sammankopplingsbara enheter som kommunicerar via internet eller mobilapp gör det möjligt att bättre och snabbare få indikation då en detektor larmar för rökutveckling eller vattenläckage.

Dafo tillhandahåller två produktserier med säkerhetssystem; Cavius och Safe4. 

Säkerhetssystem Cavius
Säkerhetssystem Safe4
Säkerhetssystem Cavius
Säkerhetssystem Safe4

Relaterat