Brandvarnare

Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand. Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Dafo har ett brett utbud av optiska brandvarnare. De är byggda för att vara extra känsliga för rökpartiklar som kan orsaka bränder och använder ljussensorer för att upptäcka rök i luften. De optiska brandvarnarna är oftast mer effektiva än andra typer av brandvarnare på att upptäcka bränder i tidigt skede. Denna typ av brandvarnare använder sig av ljusstrålar som skickas in genom en sensor och reflekteras tillbaka till en mottagare. Om rökpartiklar finns i luften, absorberas ljuset av partiklarna, vilket får mottagaren att larma. Läs mer om brandvarnare i vår Kunskapsbank.

Underhåll & placering

Det är mycket viktigt att se till att brandvarnaren fungerar ordentligt då den är en väsentlig del av brandsäkerhetsutrustningen. Nedan har vi samlat några tips om placering och om hur den hålls i bra skick:

Kontrollera placeringen

Se till att placera brandvarnaren på en lämplig plats i hemmet. Den ska vara placerad i taket i närheten av sovrummen.

Testa den regelbundet

Se till att testa brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen.

Byt batterier

Se till att byta ut batterierna i din brandvarnare, minst en gång per år om brandvarnaren inte är försedd med ett fast installerat 5- eller 10 årsbatteri.

Rengör sensorn

Damm och smuts kan samlas på sensorn och påverka brandvarnarens förmåga att upptäcka rök. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Byt ut gamla brandvarnare

 Se till att byta ut gamla brandvarnare som är äldre än 10 år. Med tiden kan de bli mindre effektiva och det är viktigt att byta ut dem för att säkerställa att det finns trygg säkerhetsutrustning i bostaden.

Frågor & svar

Var ska jag placera min brandvarnare?

Minst en per våningsplan, men gärna fler än så beroende på bostadens storlek. Sträva efter att sätta dem centralt och i närheten av eller i sovrum. Undvik att placera dem i kök, badrum eller tvättstuga.

Hur får man tyst på en brandvarnare?

De flesta modeller har en pausfunktion som aktiveras genom en knapptryckning. Det går i regel även bra att vifta med en handduk eller motsvarande under den.

Hur länge håller batteriet i en brandvarnare?

Det beror på vilken typ av brandvarnare och batteri man har. I en traditionell brandvarnare sitter det ett 9 voltsbatteri som ska bytas en gång per år. I många av de nyare modellerna sitter det fast installerade 5- eller 10 årsbatterier.

Hur många brandvarnare behöver jag ha i lägenheten? 

Det beror på lägenhetens storlek. En tumregel är att man ska ha minst en brandvarnare per 60 m2.

Hur testar man en brandvarnare?

Majoriteten av brandvarnarna är försedda med en testknapp.

Varför blinkar brandvarnaren rött?

I regel betyder detta att batteriet börjar bli dåligt och behöver bytas.

Underhåll & placering

Det är mycket viktigt att se till att brandvarnaren fungerar ordentligt då den är en väsentlig del av brandsäkerhetsutrustningen. Nedan har vi samlat några tips om placering och om hur den hålls i bra skick:

Kontrollera placeringen

Se till att placera brandvarnaren på en lämplig plats i hemmet. Den ska vara placerad i taket i närheten av sovrummen.

Testa den regelbundet

Se till att testa brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen.

Byt batterier

Se till att byta ut batterierna i din brandvarnare, minst en gång per år om brandvarnaren inte är försedd med ett fast installerat 5- eller 10 årsbatteri.

Rengör sensorn

Damm och smuts kan samlas på sensorn och påverka brandvarnarens förmåga att upptäcka rök. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Byt ut gamla brandvarnare

 Se till att byta ut gamla brandvarnare som är äldre än 10 år. Med tiden kan de bli mindre effektiva och det är viktigt att byta ut dem för att säkerställa att det finns trygg säkerhetsutrustning i bostaden.

Frågor & svar

Var ska jag placera min brandvarnare?

Minst en per våningsplan, men gärna fler än så beroende på bostadens storlek. Sträva efter att sätta dem centralt och i närheten av eller i sovrum. Undvik att placera dem i kök, badrum eller tvättstuga.

Hur får man tyst på en brandvarnare?

De flesta modeller har en pausfunktion som aktiveras genom en knapptryckning. Det går i regel även bra att vifta med en handduk eller motsvarande under den.

Hur länge håller batteriet i en brandvarnare?

Det beror på vilken typ av brandvarnare och batteri man har. I en traditionell brandvarnare sitter det ett 9 voltsbatteri som ska bytas en gång per år. I många av de nyare modellerna sitter det fast installerade 5- eller 10 årsbatterier.

Hur många brandvarnare behöver jag ha i lägenheten? 

Det beror på lägenhetens storlek. En tumregel är att man ska ha minst en brandvarnare per 60 m2.

Hur testar man en brandvarnare?

Majoriteten av brandvarnarna är försedda med en testknapp.

Varför blinkar brandvarnaren rött?

I regel betyder detta att batteriet börjar bli dåligt och behöver bytas.

Sortiment (39)

Produktkategorier

Produktkategorier