Pulver är det vanligaste släckmedlet i handbrandsläckare. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Pulversläckare är lämpliga för t ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet. Handbrandsläckare med pulver rekommenderas också för hemmiljö.

Pulver används också i större hjulburna aggregat och i automatiska släcksystem för gruvmaskiner och vissa industririsker. Större industribrandförsvar har också brandbilar med stora pulveraggregat och kanoner.

  • Metallbrandpulver

    Metallbrandpulver används när brand med höga temperaturer uppstår i metaller och inte längre går att släcka med vatten, koldixiod eller normalt...

  • BC-pulver

    Na-pulver uppfyller brandklass B och C. De släcker brand i vätskor och gaser men inte glödbränder i fibrösa material.

  • ABC-pulver

    ABC-pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och är lämpligt för samtliga normala brandtillbud.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.