Fallskydd (NSA) grund inkl räddning

Fallskyddsutbildning som ger dig kunskap och behörighet att arbeta på höjd. Utbildningen är för arbetstagare som arbetar på höjd, samt för arbetsledning.

Utbildningen är en teoretisk och praktisk utbildning enligt riktlinjerna från NSA. Deltagarna får goda kunskaper om risker för arbete på höjd eller där det finns en risk för fall till lägre nivå. Utbildningen genomförs under 1 dag (8 tim).

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Kursinnehåll teori (ca 4 timmar):

 • Lagar och regler, Arbetsmiljölagen (AML) samt olika relevanta AFS:ar
 • Ansvar arbetsgivare/arbetstagare
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskanalys/räddningsplan
 • Olika typer av fallskyddssystem/metoder
 • Kollektivt skydd/personligt skydd
 • Förankringar
 • Daglig kontroll/årlig kontroll
 • Krafter och fallfaktorer
 • Risker med passivt hängande i sele
 • Räddningsmetoder

Kursinnehåll praktik (ca 3 timmar):

 • Tillpassning av utrustningen
 • Användning av utrustningen och hänga / belasta selen
 • Val av förankringspunkter

Räddningsövningar

Räddningen utförs från säker plats, s k Passiv räddning

Räddningsövningarna anpassas efter deltagarnas arbetsplats.

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som skall arbeta där det finns risk för fall och arbetsledning som skall planera och styra detta arbete. Samt för personer på arbetsplatsen som ska kunna utföra en första räddningsinsats.

Kunskapsmål

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Känna till de lagar och regler som gäller för arbete med risk för fall
 • Ha förståelse för risker och hur man kan förebygga dem
 • Veta hur man använder utrustningen på rätt sätt samt att välja rätt utrustning 
 • Kunna arbeta säkert i ett fallförhindrande och i ett uppfångande system
 • Veta hur räddningsutrustningen fungerar
 • Kunna utföra passiv räddning (räddning sker från säker plats)
 • Ha förståelse för hur man prioriterar vid ett olycksfall
Kursinformation

Kursinformation

Tid: heldag 8 timmar

Plats: Utbildningen kan hållas på plats hos kund i hela Sverige. Samt i Dafos lokaler i Stockholm / Tyresö och Malmö.

Facilitet: Teorisal med projektor / TV. Samt en säker plats för praktik. 

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning enligt riktlinjerna från NSA.

Språk: Svenska och Engelska. Deltagare skall kunna tillgodogöra sig det språk som utbildningen genomförs på. För andra språk, begär offert.

Nivå: Grundläggande

Lunch ingår i kursavgiften.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Kursinnehåll teori (ca 4 timmar):

 • Lagar och regler, Arbetsmiljölagen (AML) samt olika relevanta AFS:ar
 • Ansvar arbetsgivare/arbetstagare
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskanalys/räddningsplan
 • Olika typer av fallskyddssystem/metoder
 • Kollektivt skydd/personligt skydd
 • Förankringar
 • Daglig kontroll/årlig kontroll
 • Krafter och fallfaktorer
 • Risker med passivt hängande i sele
 • Räddningsmetoder

Kursinnehåll praktik (ca 3 timmar):

 • Tillpassning av utrustningen
 • Användning av utrustningen och hänga / belasta selen
 • Val av förankringspunkter

Räddningsövningar

Räddningen utförs från säker plats, s k Passiv räddning

Räddningsövningarna anpassas efter deltagarnas arbetsplats.

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som skall arbeta där det finns risk för fall och arbetsledning som skall planera och styra detta arbete. Samt för personer på arbetsplatsen som ska kunna utföra en första räddningsinsats.

Kunskapsmål

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Känna till de lagar och regler som gäller för arbete med risk för fall
 • Ha förståelse för risker och hur man kan förebygga dem
 • Veta hur man använder utrustningen på rätt sätt samt att välja rätt utrustning 
 • Kunna arbeta säkert i ett fallförhindrande och i ett uppfångande system
 • Veta hur räddningsutrustningen fungerar
 • Kunna utföra passiv räddning (räddning sker från säker plats)
 • Ha förståelse för hur man prioriterar vid ett olycksfall
Kursinformation

Kursinformation

Tid: heldag 8 timmar

Plats: Utbildningen kan hållas på plats hos kund i hela Sverige. Samt i Dafos lokaler i Stockholm / Tyresö och Malmö.

Facilitet: Teorisal med projektor / TV. Samt en säker plats för praktik. 

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning enligt riktlinjerna från NSA.

Språk: Svenska och Engelska. Deltagare skall kunna tillgodogöra sig det språk som utbildningen genomförs på. För andra språk, begär offert.

Nivå: Grundläggande

Lunch ingår i kursavgiften.

 

Relaterat

 • Om oss

Dafo Malmö

Välkommen till Dafo Malmö! Här bedriver vi verksamhet inom personlig skyddsutrustning, såsom fallskydd, gasinstrument, kemskydd och andningsprodukter. Läs mer om våra verksamhetsområden nedan.

 • Produkt

Personlig fallskyddsutrustning

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor.

 • Utbildning

Fallskydd - kompetent person

Utbildningen riktar sig till personer utsedda att utföra årlig kontroll / besiktning av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

 • Produkt

Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för de som arbetar på höga höjder. Systemen är utformade för att förhindra fall och minimera risken för allvarliga skador. De fasta systemen inkluderar vanligtvis fasta räcken, skyddsnät och andra säkerhetsanordningar som installeras permanent på arbetsplatsen.

 • Produkt

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

 • Tjänster
 • Service
 • Produkt
 • Utbildning

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter / utrustning, service och årlig kontroll.

 • Service

Service och besiktning av fallskydd

Fallskyddsutrustning ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för all typ av utrustning.

 • Nyhet

Dafo rekryterar ett helt team av specialister

Dafo Brand förstärker verksamheten genom att anställa sex specialister inom fallskydd, andningsskydd och gasdetektering.