Fallskydd - kompetent person

Utbildningen riktar sig till personer utsedda att utföra årlig kontroll / besiktning av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

Utbildningen är en teoretisk och praktisk utbildning. Vi går igenom lagar och föreskrifter, tillverkarnas anvisningar och instruktioner. Produkternas uppbyggnad och funktion, samt att vi genomför besiktningar av olika typer av fallskyddsutrustningar. Utbildningen genomförs under 1 dag (8 tim).

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Teori (ca 3 timmar)

 • Lagar/regler i enlighet med EN 365
 • Utrustning, hantering/förvaring/registrering
 • Materialkunskap

Praktiska övningar (ca 5 timmar)

 • Kontroll av utrustning
 • Registrering vid kontroll
Målgrupp

Målgrupp

Personer utsedda att utföra årlig kontroll av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

Kunskapsmål

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Känna till de lagar och regler som reglerar användande av personlig fallskyddsutrustning.
 • Ha förståelse för vad en utrustning utsätts för vid användande över tid och vid ett fall.
 • Veta vilka kriterier som gäller för att bedöma en utrustnings tillstånd.
 • Kunna genomföra besiktning av personlig fallskyddsutrustning i enlighet med tillverkarens anvisningar och instruktioner.

Kriterier för godkännande

Teoretiskt och praktiskt prov i enighet med kunskapsmålen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: heldag

Plats: Utbildningen kan hållas på plats hos kund i hela Sverige. Samt i Dafos lokaler i Stockholm / Tyresö och Malmö.

Facilitet: Teorisal med projektor / TV. Praktiken sker i samma lokal. 

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Språk: Svenska och engelska. Deltagare skall kunna tillgodogöra sig det språk som utbildningen genomförs på. För andra språk, begär offert.

Nivå: Grundläggande

Lunch ingår i kursavgiften.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Teori (ca 3 timmar)

 • Lagar/regler i enlighet med EN 365
 • Utrustning, hantering/förvaring/registrering
 • Materialkunskap

Praktiska övningar (ca 5 timmar)

 • Kontroll av utrustning
 • Registrering vid kontroll
Målgrupp

Målgrupp

Personer utsedda att utföra årlig kontroll av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

Kunskapsmål

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Känna till de lagar och regler som reglerar användande av personlig fallskyddsutrustning.
 • Ha förståelse för vad en utrustning utsätts för vid användande över tid och vid ett fall.
 • Veta vilka kriterier som gäller för att bedöma en utrustnings tillstånd.
 • Kunna genomföra besiktning av personlig fallskyddsutrustning i enlighet med tillverkarens anvisningar och instruktioner.

Kriterier för godkännande

Teoretiskt och praktiskt prov i enighet med kunskapsmålen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: heldag

Plats: Utbildningen kan hållas på plats hos kund i hela Sverige. Samt i Dafos lokaler i Stockholm / Tyresö och Malmö.

Facilitet: Teorisal med projektor / TV. Praktiken sker i samma lokal. 

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Språk: Svenska och engelska. Deltagare skall kunna tillgodogöra sig det språk som utbildningen genomförs på. För andra språk, begär offert.

Nivå: Grundläggande

Lunch ingår i kursavgiften.

Relaterat

 • Om oss

Dafo Malmö

Välkommen till Dafo Malmö! Här bedriver vi verksamhet inom personlig skyddsutrustning, såsom fallskydd, gasinstrument, kemskydd och andningsprodukter. Läs mer om våra verksamhetsområden nedan.

 • Produkt

Personlig fallskyddsutrustning

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor.

 • Produkt

Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för de som arbetar på höga höjder. Systemen är utformade för att förhindra fall och minimera risken för allvarliga skador. De fasta systemen inkluderar vanligtvis fasta räcken, skyddsnät och andra säkerhetsanordningar som installeras permanent på arbetsplatsen.

 • Utbildning

Fallskydd (NSA) grund inkl räddning

Fallskyddsutbildning som ger dig kunskap och behörighet att arbeta på höjd. Utbildningen är för arbetstagare som arbetar på höjd, samt för arbetsledning.

 • Produkt

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

 • Tjänster
 • Service
 • Produkt
 • Utbildning

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter / utrustning, service och årlig kontroll.

 • Service

Service och besiktning av fallskydd

Fallskyddsutrustning ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för all typ av utrustning.

 • Nyhet

Dafo rekryterar ett helt team av specialister

Dafo Brand förstärker verksamheten genom att anställa sex specialister inom fallskydd, andningsskydd och gasdetektering.