Portabla gasdetektorer

De flesta gaser varken luktar eller syns, därför är det viktigt att i ett tidigt skede få indikation om luften är förorenad, innan skadan redan är skedd. Med hjälp av en gasdetektor kan man övervaka de flesta förekommande gaser.

Portabla gasdetektorer från MSA

Portabla gasvarnare från MSA

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasvarnare från MSA. MSAs gasdetektorer kännetecknas av hållbarhet och säkerhet. Detektorerna drivs med XCell® sensorteknik och har visat sig vara den mest pålitliga, kostnadseffektiva plattformen för gasdetektering i världen. Under mer än 100 år har MSA fått förtroendet att leverera pålitlig säkerhetsutrustning. 

I vårt sortiment finns bland annat:

MSA ALTAIR

Ett driftsäkert, 1-Gas instrument med sensorer för H2S, CO eller O2. Detektorn är underhållsfri under hela sin livstid, vilket gör den till ett ytterst ekonomiskt instrument. Detektorn har skyddsklass IP 67 och är konstruerad att klara ett frittfall på 3 meter.

MSA ALTAIR 2X - GASDETEKTOR

Den första gasdetektorn för en eller två gaser med bran-schledande XCell sensorteknologi som ger enastående prestanda och samtidigt minskar den totala ägandekostnaden drastiskt; hållbarheten ökar och arbetarskyddet, regelefterlevnaden och spårbarheten förbättras.

MSA ALTAIR 4XR - MULTIGASDETEKTOR

Den mest robusta 4-gasdetektorn på marknaden. Gasdetektorn är utrustad med MSA XCell®-sensorer för snabb respons – avkänner gas 2 gånger snabbare än branschgenomsnittet. 4 års instrument- och sensorgaranti. Snabb funktionskontroll med bumplysdiod och bock-markering på skärmen.

MSA ALTAIR io4

Säker och smart gasdetektor som placeras ut på några sekunder, direkt ur lådan. Ingen IT krävs. Den robusta och hållbara designen med branschledande XCell®-sensorer möjliggör snabbare respons och kortare kalibreringar. 1 till 4 tillgängliga gasalternativ. Sensoralternativ: brännbart (LEL), syre, kolmonoxid, vätesulfid, metan, svavel-dioxid, kvävedioxid, H2S lågkoncentration, CO och vätebeständig SO2.

MSA ALTAIR io360

Framtiden för områdesövervakning. Denna extremt användarvänliga  har den robusta och pålitliga prestanda du förväntar dig av MSA. ALTAIR io360 är förkonfigurerad och klar när den plockas ur förpackningen. Guidad installation, tips och realtidsfeedback ersätter komplexa instruktioner och överväldigande menyval.

MSA ALTAIR® 5X

Robust, flerfunktionell gasdetektor med XCell®-sensorteknik. Ger maximal säkerhet och är enkel att använda även i de mest krävande situationer. Övergjutet instrumenthus skyddar detektorn vid fall upp till 3 m. Exklusiva funktionen Motion-Alert™ larmar andra om en användare inte rör på sig, och InstantAlert™ (manuellt larm) uppmärksammar andra om en farlig situation har uppstått.

Portabla gasdetektorer från MSA

Portabla gasvarnare från MSA

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasvarnare från MSA. MSAs gasdetektorer kännetecknas av hållbarhet och säkerhet. Detektorerna drivs med XCell® sensorteknik och har visat sig vara den mest pålitliga, kostnadseffektiva plattformen för gasdetektering i världen. Under mer än 100 år har MSA fått förtroendet att leverera pålitlig säkerhetsutrustning. 

I vårt sortiment finns bland annat:

MSA ALTAIR

Ett driftsäkert, 1-Gas instrument med sensorer för H2S, CO eller O2. Detektorn är underhållsfri under hela sin livstid, vilket gör den till ett ytterst ekonomiskt instrument. Detektorn har skyddsklass IP 67 och är konstruerad att klara ett frittfall på 3 meter.

MSA ALTAIR 2X - GASDETEKTOR

Den första gasdetektorn för en eller två gaser med bran-schledande XCell sensorteknologi som ger enastående prestanda och samtidigt minskar den totala ägandekostnaden drastiskt; hållbarheten ökar och arbetarskyddet, regelefterlevnaden och spårbarheten förbättras.

MSA ALTAIR 4XR - MULTIGASDETEKTOR

Den mest robusta 4-gasdetektorn på marknaden. Gasdetektorn är utrustad med MSA XCell®-sensorer för snabb respons – avkänner gas 2 gånger snabbare än branschgenomsnittet. 4 års instrument- och sensorgaranti. Snabb funktionskontroll med bumplysdiod och bock-markering på skärmen.

MSA ALTAIR io4

Säker och smart gasdetektor som placeras ut på några sekunder, direkt ur lådan. Ingen IT krävs. Den robusta och hållbara designen med branschledande XCell®-sensorer möjliggör snabbare respons och kortare kalibreringar. 1 till 4 tillgängliga gasalternativ. Sensoralternativ: brännbart (LEL), syre, kolmonoxid, vätesulfid, metan, svavel-dioxid, kvävedioxid, H2S lågkoncentration, CO och vätebeständig SO2.

MSA ALTAIR io360

Framtiden för områdesövervakning. Denna extremt användarvänliga  har den robusta och pålitliga prestanda du förväntar dig av MSA. ALTAIR io360 är förkonfigurerad och klar när den plockas ur förpackningen. Guidad installation, tips och realtidsfeedback ersätter komplexa instruktioner och överväldigande menyval.

MSA ALTAIR® 5X

Robust, flerfunktionell gasdetektor med XCell®-sensorteknik. Ger maximal säkerhet och är enkel att använda även i de mest krävande situationer. Övergjutet instrumenthus skyddar detektorn vid fall upp till 3 m. Exklusiva funktionen Motion-Alert™ larmar andra om en användare inte rör på sig, och InstantAlert™ (manuellt larm) uppmärksammar andra om en farlig situation har uppstått.

Relaterat