Första Hjälpen-utrustning

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. Ofta när man är i nya miljöer och när man är som sämst förberedd. Därför är det viktigt att alltid ha första hjälpen utrustning till hands, även när man är hemifrån eller arbetar mobilt.

Dafo har ett brett sortiment av första hjälpen-väskor, lådor och kuddar. Storlek och innehåll ska anpassas till risken. För en förskolelärare behövs inte samma utrustning som för en person som ensamarbetar i skogen.

I vårt sortiment finns allt från små fickförpackningar till mer kompletta första hjälpen kuddar och utrustning för professionell användare som räddningstjänst, byggföretag m m.

Tavlor, stationer och skåp

Första hjälpen tavlor, stationer och skåp

Första hjälpen-tavlan är Sveriges mest sålda första hjälpen utrustning. Den har många fördelar:

 • Lock skyddar mot damm och fukt
 • Extra förvaringsutrymme för ögonsköljflaska
 • Förvaringsutrymme för påfyllningsutrustning

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen-materiel. En Första hjälpen-station löser problemet på ett optimalt sätt. Skyddsutrustningen är monterad på en överskådlig väggtavla. Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Överskådlig

Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning och stora namn gör det ofta självklart vilken materiel som skall användas.

Enkel att använda

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.

Dafo säljer kompletta tavlor, tillbehör och påfyllningsutrustning

 • Liten tavla som komplement eller för det lilla kontoret. Försedd med plåster och första förband. Finns även med skåp för påfyllningsutrustning
 • Skåp med dubbeldörr. Bakom den inre låsbara dörren förvaras påfyllningsutrustning
 • Tavla med ögonsköljspray och lock som skydd
 • Ögonsköljstation försedd med plåster och dubbla ögonsköljflaskor
Kuddar, lådor och väskor

Första hjälpen kuddar, lådor och väskor

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. Ofta när man är i nya miljöer och när man är som sämst förberedd. Därför är det viktigt att alltid ha första hjälpen utrustning till hands, även när man är hemifrån eller arbetar mobilt.

Dafo har ett brett sortiment av första hjälpen-väskor, lådor och kuddar. Storlek och innehåll ska anpassas till risken. För en förskolelärare behövs inte samma utrustning som för en person som ensamarbetar i skogen.

I vårt sortiment finns allt från små fickförpackningar till mer kompletta första hjälpen kuddar och utrustning för professionell användare som räddningstjänst, byggföretag m m.

Brännskade-utrustning

Brännskador

Brännskadekompresser och brännskadegel

Brännskador är mycket smärtsamma och tar lång tid att läka. Brännskadeförband kyler snabbt och effektivt ner en skada. Det reducerar smärtan och förhindrar att skadan sprider sig i vävnader runt såret.

Brännskadeförbanden är kompresser indränkta med en gelé av vätskor och oljor. De är bakteriehämmande och har en kylande och lindrande effekt.

Brännskadelåda

Lådan innehåller en sats med olika storlekar på kompresser. Lådan är avsedd för räddningstjänst, industrier, skolor och andra platser där brännskador ofta förekommer.

Brännskadefilt i låda

Finns i storlek 91 x 76, 183 x 152
alternativt 244 x 152 cm.

ADR-väskor

ADR-väskor

För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav på att brandsläckare och annan utrustning ska medföras. Anledningen är att förare ska kunna begränsa effekterna av en eventuell olycka genom att till exempel bekämpa brand eller ta hand om spill från ett läckande kolli.

Förutom de två väskor vi säljer ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas. Läs vidare om regler och krav på MSBs hemsida.

Dafos ADR-väska finns i två varianter, modell 1 innehåller personlig skyddsutrustning och modell 2 innehåller dessutom olika typer av absorbenter för hantering av läckage. 

Tavlor, stationer och skåp

Första hjälpen tavlor, stationer och skåp

Första hjälpen-tavlan är Sveriges mest sålda första hjälpen utrustning. Den har många fördelar:

 • Lock skyddar mot damm och fukt
 • Extra förvaringsutrymme för ögonsköljflaska
 • Förvaringsutrymme för påfyllningsutrustning

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen-materiel. En Första hjälpen-station löser problemet på ett optimalt sätt. Skyddsutrustningen är monterad på en överskådlig väggtavla. Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Överskådlig

Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning och stora namn gör det ofta självklart vilken materiel som skall användas.

Enkel att använda

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.

Dafo säljer kompletta tavlor, tillbehör och påfyllningsutrustning

 • Liten tavla som komplement eller för det lilla kontoret. Försedd med plåster och första förband. Finns även med skåp för påfyllningsutrustning
 • Skåp med dubbeldörr. Bakom den inre låsbara dörren förvaras påfyllningsutrustning
 • Tavla med ögonsköljspray och lock som skydd
 • Ögonsköljstation försedd med plåster och dubbla ögonsköljflaskor
Kuddar, lådor och väskor

Första hjälpen kuddar, lådor och väskor

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. Ofta när man är i nya miljöer och när man är som sämst förberedd. Därför är det viktigt att alltid ha första hjälpen utrustning till hands, även när man är hemifrån eller arbetar mobilt.

Dafo har ett brett sortiment av första hjälpen-väskor, lådor och kuddar. Storlek och innehåll ska anpassas till risken. För en förskolelärare behövs inte samma utrustning som för en person som ensamarbetar i skogen.

I vårt sortiment finns allt från små fickförpackningar till mer kompletta första hjälpen kuddar och utrustning för professionell användare som räddningstjänst, byggföretag m m.

Brännskade-utrustning

Brännskador

Brännskadekompresser och brännskadegel

Brännskador är mycket smärtsamma och tar lång tid att läka. Brännskadeförband kyler snabbt och effektivt ner en skada. Det reducerar smärtan och förhindrar att skadan sprider sig i vävnader runt såret.

Brännskadeförbanden är kompresser indränkta med en gelé av vätskor och oljor. De är bakteriehämmande och har en kylande och lindrande effekt.

Brännskadelåda

Lådan innehåller en sats med olika storlekar på kompresser. Lådan är avsedd för räddningstjänst, industrier, skolor och andra platser där brännskador ofta förekommer.

Brännskadefilt i låda

Finns i storlek 91 x 76, 183 x 152
alternativt 244 x 152 cm.

ADR-väskor

ADR-väskor

För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav på att brandsläckare och annan utrustning ska medföras. Anledningen är att förare ska kunna begränsa effekterna av en eventuell olycka genom att till exempel bekämpa brand eller ta hand om spill från ett läckande kolli.

Förutom de två väskor vi säljer ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas. Läs vidare om regler och krav på MSBs hemsida.

Dafos ADR-väska finns i två varianter, modell 1 innehåller personlig skyddsutrustning och modell 2 innehåller dessutom olika typer av absorbenter för hantering av läckage. 

Relaterat