Art. nr: 16-2050-57

Tilläggsskylt Koldioxid 250×100 mm färgefterlysande

Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux
×

Logga in

Beskrivning

Skylt Koldioxid tilläggsskylt 250 x 100 mm Aluminium färgefterlysande

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2020:1 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.

Efterlysande skyltar placeras i utrymmen utan dagsljusinsläpp, t ex en källare där ett strömavbrott leder till totalt mörker. Tilläggsskylten används tillsammans med informationsskylten för Brandsläckare. Den är tillverkad i aluminium.

Beskrivning

Skylt Koldioxid tilläggsskylt 250 x 100 mm Aluminium färgefterlysande

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2020:1 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.

Efterlysande skyltar placeras i utrymmen utan dagsljusinsläpp, t ex en källare där ett strömavbrott leder till totalt mörker. Tilläggsskylten används tillsammans med informationsskylten för Brandsläckare. Den är tillverkad i aluminium.