Brandsläckare

Handbrandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, vatten, skum, koldioxid och flera andra släckmedel.

Mer information och fakta om brandsläckare finns i kunskapsbanken.

Sortiment

Vi har marknadens bredaste program av handbrandsläckare. I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar och blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer.

Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3. 

Pulversläckare

Pulversläckare ger ett bra skydd vid så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Den kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även i vintertid.

Skumsläckare

Skumsläckare kan användas mot bränder orsakade av olika organiska material inklusive kol, tyger, trä, textilier, kartong och papper samt brandfarliga vätskor som bensin och färg.

Släckaren är fylld med filmbildande skum och trycksatt med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Denna typ av brandsläckare ska inte användas för bränder orsakade av brandfarliga metaller, köksbränder och bränder som involverar elektrisk utrustning.

Vätskesläckare

Vätske- och vattensläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vätske- och vattensläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Koldioxidsläckare

Till skillnad från andra typer av släckare som använder vatten, skum eller en torra substanser så använder Kolsyre/koldioxidsläckare ett gasmoln för att släcka en brand genom att ta bort syret i luften runt den. Koldioxiden lämnar inga rester efter släckning.

Kolsyresläckaren rekommenderas för bränder som involverar elektrisk utrustning. Släckaren kan exempelvis användas för TV, verkstadsmaskiner och datorer.

Sortiment

Vi har marknadens bredaste program av handbrandsläckare. I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar och blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer.

Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3. 

Pulversläckare

Pulversläckare ger ett bra skydd vid så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Den kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även i vintertid.

Skumsläckare

Skumsläckare kan användas mot bränder orsakade av olika organiska material inklusive kol, tyger, trä, textilier, kartong och papper samt brandfarliga vätskor som bensin och färg.

Släckaren är fylld med filmbildande skum och trycksatt med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Denna typ av brandsläckare ska inte användas för bränder orsakade av brandfarliga metaller, köksbränder och bränder som involverar elektrisk utrustning.

Vätskesläckare

Vätske- och vattensläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vätske- och vattensläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Koldioxidsläckare

Till skillnad från andra typer av släckare som använder vatten, skum eller en torra substanser så använder Kolsyre/koldioxidsläckare ett gasmoln för att släcka en brand genom att ta bort syret i luften runt den. Koldioxiden lämnar inga rester efter släckning.

Kolsyresläckaren rekommenderas för bränder som involverar elektrisk utrustning. Släckaren kan exempelvis användas för TV, verkstadsmaskiner och datorer.

Utvalt sortiment (298)

Produktkategorier

Produktkategorier