Brandfiltar och svetsduk

Varför behövs en brandfilt?

Brandfiltar behövs i bostäder och på arbetsplatser för att öka brandskyddet och minska brandrisken som kan uppkomma vid olyckshändelser.

De är lämpliga för att släcka mindre bränder i t ex kläder och möbler samt för att kväva brand i kokkärl, sängar eller på andra horisontella ytor. Brandfiltar kan även användas i laboratorier, restaurangkök, sjukhus och i köks-, slöjd-, och kemisalar i skolor.

Ett brett sortiment

Som komplement till brandfiltarna finns även svetsduk och svetsdraperier i sortimentet. De ska användas vid heta arbeten för att skydda kringliggande materiel från svetsloppor.

Brandfiltarna kan beställas kundspecifierade efter dina önskemål, med egen bild eller logotyp. Köp din brandfilt hos oss redan idag!

Utvalt sortiment (13)

Produktkategorier

Produktkategorier