Brandredskap - övrigt

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:

  • Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt i stora utrymmen.
  • Punktsprinkler, ett snabbreagerande brandskydd för mindre rum.
  • Brandfiltar, används till att dämpa bränder eller släcka brand i kläder och kokkärl.

Mer information och fakta om brandredskap finns i kunskapsbanken.

Sortiment (65)

Produktkategorier

Produktkategorier