Art. nr: 18-0008-01

Rökdetektor S-65 optisk

Rökdetektor S-65 optisk
Beskrivning

Apollo Serie 65 är ett komplett program detektorer avsedda för Dafo brandlarm och släcksystem. Serie 65 består av en optisk rökdetektor och flera värmedetektorer med olika larmtemperaturer från 57 till 90°C.

Optiska rökdetektorn har en invändig pulserande lysdiod och en fotocell. I normalläge är lysdioden och fotocellen skärmade från varandra. När rök tränger in i detektorn reflekterar rökpartiklarna ljuset så att fotocellen indikerar brand. Två på varandra följande ljuspulser skall indikera brand innan detektorn larmar.

Optiska detektorer detekterar snabbt synlig rök från pyrande bränder. Den är också väl lämpad för utrymningsvägar (och sovrum) samt påverkas inte av vind eller atmosfärtryck.

Specifikation
Namn på parameter Värde
Artikelnummer 18-0008-01
Larmindikering Röd LED
Strömförbrukning vid drift 30 (-50) µA
Strömförbrukning vid larm 52 mA
Mått på detektor, D x H 100 х 42 mm
Vikt 99 g
Färg Vit
Kapslingsklass IP23D
Drifttemperatur -20 till +60°C
Driftspänning 9 - 33 VDC
Max luftfuktighet 0 - 95 % ej kondenserande
Godkännande EN54-7, SBSC
Beskrivning

Apollo Serie 65 är ett komplett program detektorer avsedda för Dafo brandlarm och släcksystem. Serie 65 består av en optisk rökdetektor och flera värmedetektorer med olika larmtemperaturer från 57 till 90°C.

Optiska rökdetektorn har en invändig pulserande lysdiod och en fotocell. I normalläge är lysdioden och fotocellen skärmade från varandra. När rök tränger in i detektorn reflekterar rökpartiklarna ljuset så att fotocellen indikerar brand. Två på varandra följande ljuspulser skall indikera brand innan detektorn larmar.

Optiska detektorer detekterar snabbt synlig rök från pyrande bränder. Den är också väl lämpad för utrymningsvägar (och sovrum) samt påverkas inte av vind eller atmosfärtryck.

Specifikation
Namn på parameter Värde
Artikelnummer 18-0008-01
Larmindikering Röd LED
Strömförbrukning vid drift 30 (-50) µA
Strömförbrukning vid larm 52 mA
Mått på detektor, D x H 100 х 42 mm
Vikt 99 g
Färg Vit
Kapslingsklass IP23D
Drifttemperatur -20 till +60°C
Driftspänning 9 - 33 VDC
Max luftfuktighet 0 - 95 % ej kondenserande
Godkännande EN54-7, SBSC

Relaterat