Brandvarnare

Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand. Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Utvalt sortiment (40)

Produktkategorier

Produktkategorier