Brandförebyggande utrustning

Med brandförebyggande utrustning menas produkter som förhindrar uppkomst av brand eller produkter som aktiveras och varnar i ett mycket tidigt skede, så att branden inte hinner hinner spridas. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av brandförebyggande utrustning och såsom brandvarnare, flamskyddsmedel, spisvakt, gasvarnare, branddörrsstängning m m.

Information om regler och lagstiftning kring förebyggande brandskydd hittar du i vår kunskapsbank.

Utvalt sortiment (76)

Produktkategorier

Produktkategorier