Brandförebyggande utrustning

Med brandförebyggande utrustning menas produkter som förhindrar uppkomst av brand eller produkter som aktiveras och varnar i ett mycket tidigt skede, så att branden inte hinner hinner spridas. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av brandförebyggande utrustning och såsom flamskyddsmedel, spisvakt, gasvarnare, branddörrsstängning m m. Brandvarnare hittas under kategorin brandvarnare

Information om regler och lagstiftning kring förebyggande brandskydd hittar du i vår kunskapsbank.

Sortiment (72)

Produktkategorier

Produktkategorier