Brandtätning

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader.

Person med svart Dafo-tröja står på lagret. På bilden syns bara personens ryggtavla.

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Vi använder flertalet typer av brandtätningsmateriel och kan utföra arbeten både på löpande och fast räkning. Vi utför också brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Vi utför kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap.

Relaterat