Rökluckor - manuella och automatiska

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

Dafo levererar nya luckor, renoverar äldre luckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.

Brandventilatorer finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus. Dafo har rökluckor som är godkända enligt EN 12101-2. 

Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Öppning sker normalt via gasfjäder. I standardutförande hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72o C och gasfjädern skjuter upp luckan.

Som alternativ kan luckan hållas igen av hållmagnet och öppnas via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan också förses med elmotor och öppnas och stängas elektriskt och då ingå som en del i byggnadens komfortventilation.

Luckorna levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek, kulör och materialval passar befintligt tak och behov av ventilation.

Vi utför också regelbunden service och underhåll på rökluckor.

 • Fasadventilator

  Fasadventilator

  Utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg - glasad eller ljustät.

 • Tvålocksventilator

  Tvålocksventilator

  En uppåtgående brandventilator med dubbla lock. Den tillverkas i flera storlekar för större öppningar och är lämplig för industritak.

 • Enlocksventilator med kupol

  Enlocksventilator med kupol

  En uppåtgående brandventilator med kupollock. Den används huvudsakligen i offentliga miljöer där det ställs höga krav på ljusinsläpp.

 • Enlocksventilator med lanternin

  Enlocksventilator med lanternin

  Bågformat lock med 3-skikts kanalskivor av polykarbonat för största hållfasthet och livslängd.

 • Undertakslucka

  Brandventilator med fallande lock som monteras i undertaket.

 • Tillbehör

  Tillbehör till rökluckor.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.