Övriga brandredskap

BrandredskapFör framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:

  • Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt
    i stora utrymmen.
  • Punktsprinkler, ett snabbreagerande
    brandskydd för mindre rum.
  • Brandfiltar, används till att dämpa bränder
    eller släcka brand i kläder och kokkärl.