APR
12

Brandskyddsansvarig/SBA

Digitalt kl 09:00

Tid: Heldag kl 9.00 – 16.00

Plats: Valfri plats, kursen sker digitalt

Pris: 5 800 kr per deltagare

Bokning av hel kurs hos Dafo eller hos kund offereras separat

Omfattning: Teoretisk utbildning

Kursmateriel ingår.

Detta kurstillfälle är tyvärr redan fullbokat