MAR
16

Brandskyddsansvarig/SBA

Dafos lokaler i Tyresö eller i kundens egna lokaler kl 09:00

Tid: Heldag kl 9.00 – 16.00

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Pris: 5 800 kr per deltagare

Bokning av hel kurs hos Dafo eller hos kund offereras separat

Omfattning: Teoretisk utbildning

Kursmateriel samt lunch och fika ingår vid de öppna kurserna hos Dafo.

Detta kurstillfälle är tyvärr redan fullbokat