Med det digitala verktyget SBA Axess har du fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Du kan alltid vara trygg, systemet ger information om allt som händer och påminner dig om vad som behöver göras för ditt brandskydd. Allt från den mobila plattform du föredrar, när som helst.

SBA Axess ger full kontroll på ert brandskydd

Status på din brandsäkerhet hålls alltid uppdaterat med SBA Axess. Systemet, som passar alla storlekar och typer av verksamheter, har kontroll över allt när det gäller ert brandskyddsarbete.

Effektivare brandskyddsarbete online

SBA Axess fungerar på de vanligaste plattformarna och webbläsarna. Logga in och du får snabbt överblick över kontroller,
dokumentation, statistik och aktiviteter.

Gemensam och unik dokumentation

I systemet finns all dokumentation som behövs för ett korrekt systematiskt brandskyddsarbete. En gemensam dokumentation för hela verksamheten med anpassning för platsernas unika egenskaper.

Statistik och rapporter

I systemet visas fullständig statistik över avvikelser, status på kontrollobjekt, risker, incidenter eller tillbud och rapporter på alla kontroller och inventeringar som utförts. Det går även att få live-rapporter med aktuell status på er brandsäkerhet.

Fullständig riskhantering

Riskinventering, riskanalyser, åtgärder och uppföljning – allt hanteras i SBA Axess. Riskerna placeras på ritning och allt sammanställs i en snygg riskmatris där man kan sortera på typ av risk, riskklass och valt område.

Planering för hela verksamheten

Planera olika aktiviteter i kalendern, t ex en återkommande kontroll över er brandskydd på olika platser. Varje plats har en egen kalender där all info om kommande event finns.

Smart ritningshantering

När ändringar görs och ansvarig godkänner uppdateras alla ritningar direkt. Det blir inga onödiga kostnader för att uppdatera alla ritningar enskilt. Ritningarna har versionshantering och samtliga sparas i SBA Axess.

Vi hjälper dig med SBA!

 • Anders Mäcs
  Brandskyddskonsult
  Brandskyddstjänster
  08-506 405 69
  anders.macs@dafo.se
 • Per Eriksson
  Brandskyddskonsult
  Brandskyddstjänster
  08-506 405 43
  per.eriksson@dafo.se
 • Susanne Myhr
  Koordinator SBA och konsult
  Brandskyddstjänster
  08-506 405 04
  susanne.myhr@dafo.se
 • Noa Lundström
  Brandskyddskonsult
  Brandskyddstjänster
  08-572 303 52
  noa.lundstrom@dafo.se
 • Anton Ulander
  Brandskyddskonsult
  Brandskyddstjänster
  070-683 05 06
  anton.ulander@dafo.se

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!