Säkerhet på hög höjd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter/utrustning, service och årlig kontroll.

Risk- och behovsanalys

Risk- och behovsanalys

Först genomför vi en noggrann riskbedömning och behovsanalys av arbetsplatsen för att identifiera potentiella fallrisker och farliga områden. Fallskyddslösningarna anpassas efter arbetsplatsens specifika behov. Det kan inkludera installation av fasta fallskyddssystem, förankringspunkter, tripoder, räddningsutrustning och personlig fallskyddsutrustning. Såsom fallskyddsselar, block, falldämparlinor, rep med replås och annan relevant utrustning.

Utbildning

Utbildning

Det är avgörande att utbilda och träna personalen i korrekt användning av fallskyddsutrustningen och de metoder som används vid arbete på höjd. Detta inkluderar även lagar och regler, ansvar arbetsgivare/arbetstagare, riskbedömningar, räddningsmetoder och räddningsplaner. Vi genomför omkring 1000 utbildningar årligen.

Våra fallskyddsutbildningar är allt från grundläggande till avancerade räddningsutbildningar. Vi anordnar också anpassade utbildningar utifrån risk och behovsanalyser. Ett urval:

 • Grundutbildning inklusive räddning – 8 timmar
 • Kompetent person – 8 timmar
 • Slutna utrymmen – 8 timmar
 • Specialanpassade utbildningar – på förfrågan, t ex avancerade räddningsutbildningar
 • Digital produktutbildning
Utrustning

Utrustning

Vi har fallskyddsprodukter från de främsta tillverkarna. Oavsett om det är en fallskyddssele och ett block eller en mer avancerad räddningsutrustning, så kan vi hjälpa er med detta. Vi projekterar och installerar även fasta fallskyddssystem, som exempelvis sken- och vajersystem.

Service och underhåll

Service och underhåll

Utrustningen ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för att hjälpa er med er utrustning.

Risk- och behovsanalys

Risk- och behovsanalys

Först genomför vi en noggrann riskbedömning och behovsanalys av arbetsplatsen för att identifiera potentiella fallrisker och farliga områden. Fallskyddslösningarna anpassas efter arbetsplatsens specifika behov. Det kan inkludera installation av fasta fallskyddssystem, förankringspunkter, tripoder, räddningsutrustning och personlig fallskyddsutrustning. Såsom fallskyddsselar, block, falldämparlinor, rep med replås och annan relevant utrustning.

Utbildning

Utbildning

Det är avgörande att utbilda och träna personalen i korrekt användning av fallskyddsutrustningen och de metoder som används vid arbete på höjd. Detta inkluderar även lagar och regler, ansvar arbetsgivare/arbetstagare, riskbedömningar, räddningsmetoder och räddningsplaner. Vi genomför omkring 1000 utbildningar årligen.

Våra fallskyddsutbildningar är allt från grundläggande till avancerade räddningsutbildningar. Vi anordnar också anpassade utbildningar utifrån risk och behovsanalyser. Ett urval:

 • Grundutbildning inklusive räddning – 8 timmar
 • Kompetent person – 8 timmar
 • Slutna utrymmen – 8 timmar
 • Specialanpassade utbildningar – på förfrågan, t ex avancerade räddningsutbildningar
 • Digital produktutbildning
Utrustning

Utrustning

Vi har fallskyddsprodukter från de främsta tillverkarna. Oavsett om det är en fallskyddssele och ett block eller en mer avancerad räddningsutrustning, så kan vi hjälpa er med detta. Vi projekterar och installerar även fasta fallskyddssystem, som exempelvis sken- och vajersystem.

Service och underhåll

Service och underhåll

Utrustningen ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för att hjälpa er med er utrustning.

Relaterat

 • Produkt

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

 • Tjänster
 • Service
 • Produkt
 • Utbildning

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter/utrustning, service och årlig kontroll.

 • Nyhet

Dafo rekryterar ett helt team av specialister

Dafo Brand förstärker verksamheten genom att anställa sex specialister inom fallskydd, andningsskydd och gasdetektering.

 • Utbildning

Fallskydd - kompetent person

Utbildningen riktar sig till personer utsedda att utföra årlig kontroll / besiktning av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

 • Kunskapsbank

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

 • Produkt

Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för de som arbetar på höga höjder. Systemen är utformade för att förhindra fall och minimera risken för allvarliga skador. De fasta systemen inkluderar vanligtvis fasta räcken, skyddsnät och andra säkerhetsanordningar som installeras permanent på arbetsplatsen.

 • Utbildning

Fallskydd (NSA) grund inkl räddning

Fallskyddsutbildning som ger dig kunskap och behörighet att arbeta på höjd. Utbildningen är för arbetstagare som arbetar på höjd, samt för arbetsledning.

 • Produkt

WES3 Trådlöst brand- och utrymningslarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.