Stationära gasdetektorer

Stationära gasdetektorer är permanent monterade detektorer som tillför skydd för lokaler och personal som ska vistas där. Detektorerna kan vara en kombination av transmittrar och sensorer, som kopplas till en centralenhet. Om farliga halter av gas mäts upp av detektorn, utlöser den ett larm och varnar personer för att gå in i den farliga atmosfären.

Var används stationära gasdetektorer?

Stationära gasdetektorer används inom flera områden i näringslivet. De skyddar personer och miljö inom: 

 • Olje- och drivmedelshantering
 • Massa- och pappersindustri
 • Läkemedelsindustri
 • Gruvindustri
 • Kemisk industri
 • Energiindustri
 • Stålindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Frys- och kylindustri
 • Vattenreningsindustri
 • Biogasindustri
 • Kommuner och räddningstjänst

Vi ombesörjer hela installationer från start till slut, om så önskas. Alltifrån driftsättning, elektronisk uppkoppling, kalibrering och kabeldragning, till installation och självklart service.

Centraler från Crowcon

Centraler från Crowcon

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasdetektorer från Crowcon. De har över 50 års erfarenhet av gasdetektering och skapar behovsanpassade lösningar med hjälp av den senaste tekniken, i samarbete med Sensitron. Crowcon erbjuder bl a open path-lösningar via IR-teknik, så att snabb och effektiv gasdetektion uppnås med en sikt på upp till 200 meter. Produkterna är både EX- och SIL2-klassade.

Crowcon Gasflag

Gasflag är det mest kostnadseffektiva alternativet vid enkel gasdetektering av en brandfarlig/giftig gas eller syre. Gasflag används med fördel vid fyllningsstationer, simbassänger och i pannrum. Den är enkel att hantera och indikerar tydligt vid fara för gasläcka. Centralen är 1-kanalig och hanterar endast en detektor, dvs 1st 4–20 mA-givare.

Crowcon Gasmaster

Gasmaster visar information från ett flertal gas- och branddetektorer på en och samma gång. Med hjälp av den flerspråkiga skärmen kan detektorerna enkelt testas och justeras. Centralen fungerar både fristående och kan kopplas med flera olika typer av kontroll- och larmenheter. Den hanterar 1-4 st 20 mA-givare.

Crowcon Gasmonitor Plus

Gasmonitor Plus är ett flexibelt, mikroprocessorstyrt system designat för att anpassas till kundens specifika behov. Den användarvänliga centralen används världen över och har fasta installationer för detektering av gas och brand. Gasmonitor Plus är en rackmonterad central med plats för 16 kanaler.

Crowcon GM

Crowcon GM är nya adresserbara digitala och analoga centraler, som är användarvänliga, flexibla och lätta att konfigurera. Via en LCD-skärm har kunden fullständig översikt över alla uppkopplade enheter och kanaler. Informationen från centralerna kan kopplas direkt till hemsidor eller andra enheter som har åtkomst till internet. Crowcon GM har kapacitet för upp till 128 kanaler.

Crowcon Vortex

Vortex är en robust, pålitlig och flexibel kontrollpanel som kan monteras upp på fem olika sätt. Den kan justeras på plats och kan enkelt konfigureras. Kontrollpanelen finns även som flamskyddad modell och passar miljöer där det finns exempelvis explosiva gaser. Vortex har kapacitet för 12 kanaler.

 

 

Transmittrar från Crowcon

Transmittrar från Crowcon

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasdetektorer från Crowcon. De har över 50 års erfarenhet av gasdetektering och skapar behovsanpassade lösningar med hjälp av den senaste tekniken, i samarbete med Sensitron. Crowcon erbjuder bl a open path-lösningar via IR-teknik, så att snabb och effektiv gasdetektion uppnås med en sikt på upp till 200 meter. Produkterna är både EX- och SIL2-klassade.

Crowcon IRmax

IRmax är en kompakt och mycket robust enhet som detekterar gaser via infraröd strålning. Den har låg energiförbrukning och detekterar snabbt och säkert gaser så som metan, butan, propan och andra kolvätegaser.

Crowcon Flamgard Plus, Txgard & Txgard-IS+

Flamgard Plus, Txgard & Txgard-IS+ detekterar både giftiga gaser och syre. Alla tre modeller är robusta och lätta att kalibrera. Skärmarna har en intuitiv och användarvänlig design som underlättar och förenklar arbetet. Dessutom är detektorerna enkla att hantera och kostnadseffektiva.  

Crowcon Xgard

Xgard erbjuder tre olika koncept av sensorer så att kunden kan välja det som passar deras behov bäst. Detektorn är robust, pålitlig och kan användas i alla miljöer, oavsett klassifiering. Installation och underhåll kan utföras på ett flertal olika och kostnadseffektiva sätt.

Crowcon Xgard Bright

Xgard Bright är en mångsidig adresserbar, stationär gasdetetektor som detekterar både brandfarliga och giftiga gaser, samt syre. Tack vare dess adresserbara egenskap, minskas installationskostnaderna. Den har en stor, användarvänlig OLED-skärm och hanteras enkelt vid installation, kalibrering och underhåll.

Crowcon XgardIQ

XgardIQ är en intelligent och mångsidig gasdetektor och transmitter. Den är kompatibel med Crowcons samtliga tekniska lösningar och passar ihop med en bred variation av sensorer. OLED-skärmen ger tydlig information och status, och kan ställas in på ett flertal olika språk.

 

Centraler från IGD

Centraler från IGD

International Gas Detectors (IGD) har funnits i över 100 år och är världens äldsta tillverkare av gasdetektorer. De har en lång och djupgående erfarenhet inom gasdetektering och utvecklade bl a de första CO2- och brandgasdetektorerna på 1930-talet. Under senare tid har de även varit bland de första att skapa 2-trådad adresserbar teknik. Alla produkter, från minsta tillbehör till största central, tillverkas i Storbritannien. Vi lämnar 10 års garanti på IGDs centraler och detektorer (dock ej sensorer). Vi bygger kundanpassade system och applikationer, kontakta oss så hjälper vi er.

TOCSIN-365

TOCSIN-635 är ett avancerat, 2-trådigt adresserbart system, speciellt framtaget för gasdetektorer som innehåller IGDs Sentinel+-teknik. Centralen går enkelt och snabbt att installera. Med bara ett knapptryck och med hjälp av endast en 2-trådad-kabel, är systemet i gång. Med hjälp av automatisk felsökning kan TOC-635 själv skapa egna lösningar utan att tekniker behövs. Den har inbyggda web-sidor där aktiviteter lagras och kan laddas ner. Systemet är mycket kostnadseffektivt då 1-8 eller 1-32 enheter kan kopplas samman med bara en kabel, vilket minskar installationskostnader kraftigt. Enheterna kan smidigt bytas ut och installeras med hjälp av centralens ”Find”-funktion.

TOCSIN-650/750

TOCSIN-650/750 är 2-trådiga, adresserbara centraler som innehåller den banbrytande Sentinel+-teknologin. De är IGDs mest flexibla och lättkopplade system med ännu effektivare och snabbare rapportering, som garanterar säkerhet utan att öka kostnader. Systemet uppfyller kraven, och är speciellt designat, för att kunna användas i mycket riskfyllda miljöer. Med TOCSIN-650/750 kan gasdetekteringssystemet på ett enkelt och flexibelt sätt länkas till larm, gränssnitt samt kommunicera tydligt till PLC/BMS och liknande system med t ex modbus RS485. Med bara 2 kablar för ström och kommunikation, utan polaritetskrav, kan kostnader hållas nere utan att kvalitén påverkas negativt. Till centralen kan 4-20mA signal-transmittrar kopplas.

Transmittrar från IGD

Transmittrar från IGD

International Gas Detectors (IGD) har funnits i över 100 år och är världens äldsta tillverkare av gasdetektorer. De har en lång och djupgående erfarenhet inom gasdetektering och utvecklade bl a de första CO2- och brandgasdetektorerna på 1930-talet. Under senare tid har de även varit bland de första att skapa 2-trådad adresserbar teknik. Alla produkter, från minsta tillbehör till största central, tillverkas i Storbritannien. Vi lämnar 10 års garanti på IGDs centraler och detektorer (dock ej sensorer). Vi bygger kundanpassade system och applikationer, kontakta oss så hjälper vi er.

TOC-750

TOC-750-serien är nästa generations adresserbara detektorer inom gassäkerhet. Tack vare den banbrytande Sentinel+-teknologin kan detektorerna anslutas till en enda 2-kärnig kabel, som förser de med både ström och kommunikation. TOC-750 har den mest mångsidiga sensorn på marknaden, då den kan detektera över 400 olika gaser och ångor. Den kan även göra en noggrann mätning av köldmedier.

TOC-750 PID

TOC-750 PID erbjuder den bredaste applikationen av VOC-detektion med banbrytande PID-teknik. Detektorn kan mäta över 300 föreningar med joniseringsenergi på 10,6 eV eller lägre. Den är tillgänglig för ATEX-applikationer, som fristående detektor eller som en del av ett nätverkssystem. TOC-750 PID kan användas både som diffusionsbaserad detektor, eller för provtagningsgas.

TOC-750 Sampler

Avancerad adresserbar 2-tråds gasdetektor som används för provtagningsgas. Detektorerna kan läggas till var som helst på en adress och kan kopplas ihop med ATEX samt andra detektorer. Med provtagningsgasdetektorer utförs gasdetektering i områden som annars är svåra att komma åt eller där miljön är för svår för att passa normala diffusionssensorer. Tack vare den unika piezo-pumpen har TOC-750 Sampler inga rörliga delar och är även tystlåten.

TOC-750 X-XD

IGD har designat och tillverkat pellistorbaserade (katalytisk förbränning) gasdetektorer i över 65 år. MK8 är den senaste produkten med den EXD-godkända JB3/903. Med tillförlitlighet och låga ägandekostnader är MK8 den mest avancerade, kontamineringsresistenta gasdetektorn på marknaden. Finns i 2 utföranden, med och utan display.

TOC-905-X5

TOC-903-X5 är en robust gasdetektor godkänd för zon 1 och 2 i ATEX-miljöer, framtagen för att klara av tung industri. Den kan även integreras med IGDs 2-tråds adresserbara gasdetektionssystem eller användas som en fristående 4-20 mA-sändare. Det finns sensoralternativ för över 400 gaser och ångor så som brandfarliga och giftiga gaser, syre, VOC och köldmedier. TOC-903-X5 är en av de mest mångsidiga gasdetektorsändarna på marknaden. Den är enkel att installera och använda samt pålitlig i drift. Alternativ så som remote sensor finns även till denna modell.

Centraler från Honeywell

Centraler från Honeywell

TOUCHPOINT PLUS

Touchpoint Plus ger helt nya kontrollmöjligheter för mindre gasdetektorsystem. Touchpoint Plus är ett lättkonfigurerat väggmonterat kontrollsystem och kan användas med upp till sexton kanaler för gasdetektion. Den modulära konstruktionen gör att du kan kontrollera och konfigurera efter behov för ett flertal olika användningsområden.

Pekskärmen och det unika gränssnittet gör det enklare än någonsin att snabbt kontrollera systemets status så att du får maximal tid att fatta rätt beslut. Det intuitiva flerspråkiga gränssnittet förenklar användningen och minskar behovet av utbildning. Statusfärgindikatorerna i trafikljusstil ger tydliga besked även på avstånd.

HONEYWELL TOUCHPOINT PRO

Touchpoint Pro är en gaslarmcentral som gör det enkelt att installera, konfigurera och hantera gaslarm. Centralen hanterar upp till 64 detektorer och 128 utgångar/reläer och erbjuder en komplex larmhantering (voterade, zoner, tidsfördröjda larm m m). Centralen är försedd med touchdisplay i färg. Den kan designas med undercentraler för att spara in på kabeldragning.

Transmittrar från Honeywell

Transmittrar från Honeywell

HONEYWELL SENSEPOINT XCD

Sensepoint XCD ger heltäckande övervakning av brännbara och giftiga gaser samt syre i potentiellt explosiva atmosfärer, såväl inomhus som utomhus. Användaren kan ändra detektorns konfiguration med hjälp av LCD-skärmen och magnetbrytaren utan att någonsin behöva öppna enheten. Detta möjliggör att driften kan skötas av en person, tiden för rutinunderhåll minskar och kostnader sänks.

En trefärgad bakgrundsbelyst LCD-skärm indikerar tydligt enhetens status, även på avstånd. Ett grönt bakgrundsljus indikerar normal drift, blinkande gult ljus indikerar fel och blinkande rött ljus indikerar ett larm.

HONEYWELL SENSEPOINT XCD RFD

Sensepoint XCD RFD har utformats speciellt för användning med fjärrmonterade sensorer för brandfarlig gas. Denna konfiguration är idealisk för applikationer där sensorn måste monteras på avstånd från sändaren områden där temperaturen ligger långt över omgivningen (upp till 150°C), eller som är svåra att komma åt. Sändaren monteras på lämplig plats bort där den är lätt att komma åt, se displayen på och kunna interagera med via användargränssnittet.

Färgkodad display som ändrar färg beroende på status, 4-20 mA utsignal och inbyggda reläer för lokala larmutgångar A1, A2 och Fel. Finns även med IR sensor för explosiva gaser och koldioxid CO2.

HONEYWELL SENSEPOINT RTD

Sensepoint XCD RTD gör det möjligt för användare att följa lagstiftning, öka säkerheten samt minska försäkringspremier och underhållskostnader när de skyddar personal från utsläpp av giftig gas. Den tillhandahåller beprövad, pålitlig gift- och syregasdetektion, ättläst statusdisplay och en gemensam plattform. Denna konfiguration är idealisk för ett brett spektrum av applikationer för detektering av gaser. Sensorn kan monteras upp till 30 meter från sändaren i områden som är svåra att komma åt. Sändaren kan monteras på lämpligt avstånd där den är lätt att komma åt, se dess display och interagera med via användargränssnittet.

HONEYWELL 3000 MKII/MKIII

2-tråds loopdriven gift- och syrgasdetektor för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. 3000-serien ger omfattande övervakning och är lämplig för montering både inomhus och utomhus. De finns i två versioner och erbjuder utmärkt mångsidighet. MKII har ett flamsäkert hölje och en egensäker sensoranslutning. Den är huvudsakligen avsedd för användning i Zon 1-applikationer, men med användning av den valfria fjärrmonteringssatsen kan MkII-sensorn monteras i en Zon 0-miljö. MKIII är avsedd för användning med en separat lämplig IS-barriär som gör att hela sändaren kan användas i Zon 0-applikationer.

HONEYWELL XNX UNIVERSAL TRANSMITTER

XNX är en extremt flexibel gasdetektor som kan konfigureras för att kommunicera med alla Honeywell Analytics sensorteknologier för gas. Den kan också konfigureras för ett brett utbud av olika branschstandardiserade utsignaler. Detta gör det möjligt för användare att ha ett enda gränssnitt för alla behov av gasdetektering. Även när olika typer av detektorer används, för att på effektivaste sätt hantera olika behov av gasdetektering på en anläggning. Om anläggningen ändrar standard för utsignaler kan XNX konfigureras om för att tillhandahålla den nya utsignalen som krävs. XNX har framtidssäkrats genom att nya moduler för utsignaler kan monteras i efterhand om branschstandarder utvecklas och förändras.

HONEYWELL SENSEPOINT XRL

Öka effektiviteten i din verksamhet och minska administrationstiden. Med Bluetooth Low Energy kan du installera, driftsätta och underhålla din XRL detektor från din smartphone. I Sensepoint-appen utför du många uppgifter – från justering av mätpunkter till att kontrollera felkoder – på upp till 10 meters avstånd. Effektivt för detektering av brandfarliga explosiva gaser och vid risk för giftiga gaser som vanligtvis förekommer inom industrin. XRL är vinnare av både iF och Red Dot design awards, designad med enkel och snabb installation i åtanke. Appen och Sensepoint XRL ger enkel åtkomst till diagnostisk information och genererar kalibreringsrapporter genom att trycka på en skärm.

Centraler från Crowcon

Centraler från Crowcon

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasdetektorer från Crowcon. De har över 50 års erfarenhet av gasdetektering och skapar behovsanpassade lösningar med hjälp av den senaste tekniken, i samarbete med Sensitron. Crowcon erbjuder bl a open path-lösningar via IR-teknik, så att snabb och effektiv gasdetektion uppnås med en sikt på upp till 200 meter. Produkterna är både EX- och SIL2-klassade.

Crowcon Gasflag

Gasflag är det mest kostnadseffektiva alternativet vid enkel gasdetektering av en brandfarlig/giftig gas eller syre. Gasflag används med fördel vid fyllningsstationer, simbassänger och i pannrum. Den är enkel att hantera och indikerar tydligt vid fara för gasläcka. Centralen är 1-kanalig och hanterar endast en detektor, dvs 1st 4–20 mA-givare.

Crowcon Gasmaster

Gasmaster visar information från ett flertal gas- och branddetektorer på en och samma gång. Med hjälp av den flerspråkiga skärmen kan detektorerna enkelt testas och justeras. Centralen fungerar både fristående och kan kopplas med flera olika typer av kontroll- och larmenheter. Den hanterar 1-4 st 20 mA-givare.

Crowcon Gasmonitor Plus

Gasmonitor Plus är ett flexibelt, mikroprocessorstyrt system designat för att anpassas till kundens specifika behov. Den användarvänliga centralen används världen över och har fasta installationer för detektering av gas och brand. Gasmonitor Plus är en rackmonterad central med plats för 16 kanaler.

Crowcon GM

Crowcon GM är nya adresserbara digitala och analoga centraler, som är användarvänliga, flexibla och lätta att konfigurera. Via en LCD-skärm har kunden fullständig översikt över alla uppkopplade enheter och kanaler. Informationen från centralerna kan kopplas direkt till hemsidor eller andra enheter som har åtkomst till internet. Crowcon GM har kapacitet för upp till 128 kanaler.

Crowcon Vortex

Vortex är en robust, pålitlig och flexibel kontrollpanel som kan monteras upp på fem olika sätt. Den kan justeras på plats och kan enkelt konfigureras. Kontrollpanelen finns även som flamskyddad modell och passar miljöer där det finns exempelvis explosiva gaser. Vortex har kapacitet för 12 kanaler.

 

 

Transmittrar från Crowcon

Transmittrar från Crowcon

Vi erbjuder ett brett sortiment av gasdetektorer från Crowcon. De har över 50 års erfarenhet av gasdetektering och skapar behovsanpassade lösningar med hjälp av den senaste tekniken, i samarbete med Sensitron. Crowcon erbjuder bl a open path-lösningar via IR-teknik, så att snabb och effektiv gasdetektion uppnås med en sikt på upp till 200 meter. Produkterna är både EX- och SIL2-klassade.

Crowcon IRmax

IRmax är en kompakt och mycket robust enhet som detekterar gaser via infraröd strålning. Den har låg energiförbrukning och detekterar snabbt och säkert gaser så som metan, butan, propan och andra kolvätegaser.

Crowcon Flamgard Plus, Txgard & Txgard-IS+

Flamgard Plus, Txgard & Txgard-IS+ detekterar både giftiga gaser och syre. Alla tre modeller är robusta och lätta att kalibrera. Skärmarna har en intuitiv och användarvänlig design som underlättar och förenklar arbetet. Dessutom är detektorerna enkla att hantera och kostnadseffektiva.  

Crowcon Xgard

Xgard erbjuder tre olika koncept av sensorer så att kunden kan välja det som passar deras behov bäst. Detektorn är robust, pålitlig och kan användas i alla miljöer, oavsett klassifiering. Installation och underhåll kan utföras på ett flertal olika och kostnadseffektiva sätt.

Crowcon Xgard Bright

Xgard Bright är en mångsidig adresserbar, stationär gasdetetektor som detekterar både brandfarliga och giftiga gaser, samt syre. Tack vare dess adresserbara egenskap, minskas installationskostnaderna. Den har en stor, användarvänlig OLED-skärm och hanteras enkelt vid installation, kalibrering och underhåll.

Crowcon XgardIQ

XgardIQ är en intelligent och mångsidig gasdetektor och transmitter. Den är kompatibel med Crowcons samtliga tekniska lösningar och passar ihop med en bred variation av sensorer. OLED-skärmen ger tydlig information och status, och kan ställas in på ett flertal olika språk.

 

Centraler från IGD

Centraler från IGD

International Gas Detectors (IGD) har funnits i över 100 år och är världens äldsta tillverkare av gasdetektorer. De har en lång och djupgående erfarenhet inom gasdetektering och utvecklade bl a de första CO2- och brandgasdetektorerna på 1930-talet. Under senare tid har de även varit bland de första att skapa 2-trådad adresserbar teknik. Alla produkter, från minsta tillbehör till största central, tillverkas i Storbritannien. Vi lämnar 10 års garanti på IGDs centraler och detektorer (dock ej sensorer). Vi bygger kundanpassade system och applikationer, kontakta oss så hjälper vi er.

TOCSIN-365

TOCSIN-635 är ett avancerat, 2-trådigt adresserbart system, speciellt framtaget för gasdetektorer som innehåller IGDs Sentinel+-teknik. Centralen går enkelt och snabbt att installera. Med bara ett knapptryck och med hjälp av endast en 2-trådad-kabel, är systemet i gång. Med hjälp av automatisk felsökning kan TOC-635 själv skapa egna lösningar utan att tekniker behövs. Den har inbyggda web-sidor där aktiviteter lagras och kan laddas ner. Systemet är mycket kostnadseffektivt då 1-8 eller 1-32 enheter kan kopplas samman med bara en kabel, vilket minskar installationskostnader kraftigt. Enheterna kan smidigt bytas ut och installeras med hjälp av centralens ”Find”-funktion.

TOCSIN-650/750

TOCSIN-650/750 är 2-trådiga, adresserbara centraler som innehåller den banbrytande Sentinel+-teknologin. De är IGDs mest flexibla och lättkopplade system med ännu effektivare och snabbare rapportering, som garanterar säkerhet utan att öka kostnader. Systemet uppfyller kraven, och är speciellt designat, för att kunna användas i mycket riskfyllda miljöer. Med TOCSIN-650/750 kan gasdetekteringssystemet på ett enkelt och flexibelt sätt länkas till larm, gränssnitt samt kommunicera tydligt till PLC/BMS och liknande system med t ex modbus RS485. Med bara 2 kablar för ström och kommunikation, utan polaritetskrav, kan kostnader hållas nere utan att kvalitén påverkas negativt. Till centralen kan 4-20mA signal-transmittrar kopplas.

Transmittrar från IGD

Transmittrar från IGD

International Gas Detectors (IGD) har funnits i över 100 år och är världens äldsta tillverkare av gasdetektorer. De har en lång och djupgående erfarenhet inom gasdetektering och utvecklade bl a de första CO2- och brandgasdetektorerna på 1930-talet. Under senare tid har de även varit bland de första att skapa 2-trådad adresserbar teknik. Alla produkter, från minsta tillbehör till största central, tillverkas i Storbritannien. Vi lämnar 10 års garanti på IGDs centraler och detektorer (dock ej sensorer). Vi bygger kundanpassade system och applikationer, kontakta oss så hjälper vi er.

TOC-750

TOC-750-serien är nästa generations adresserbara detektorer inom gassäkerhet. Tack vare den banbrytande Sentinel+-teknologin kan detektorerna anslutas till en enda 2-kärnig kabel, som förser de med både ström och kommunikation. TOC-750 har den mest mångsidiga sensorn på marknaden, då den kan detektera över 400 olika gaser och ångor. Den kan även göra en noggrann mätning av köldmedier.

TOC-750 PID

TOC-750 PID erbjuder den bredaste applikationen av VOC-detektion med banbrytande PID-teknik. Detektorn kan mäta över 300 föreningar med joniseringsenergi på 10,6 eV eller lägre. Den är tillgänglig för ATEX-applikationer, som fristående detektor eller som en del av ett nätverkssystem. TOC-750 PID kan användas både som diffusionsbaserad detektor, eller för provtagningsgas.

TOC-750 Sampler

Avancerad adresserbar 2-tråds gasdetektor som används för provtagningsgas. Detektorerna kan läggas till var som helst på en adress och kan kopplas ihop med ATEX samt andra detektorer. Med provtagningsgasdetektorer utförs gasdetektering i områden som annars är svåra att komma åt eller där miljön är för svår för att passa normala diffusionssensorer. Tack vare den unika piezo-pumpen har TOC-750 Sampler inga rörliga delar och är även tystlåten.

TOC-750 X-XD

IGD har designat och tillverkat pellistorbaserade (katalytisk förbränning) gasdetektorer i över 65 år. MK8 är den senaste produkten med den EXD-godkända JB3/903. Med tillförlitlighet och låga ägandekostnader är MK8 den mest avancerade, kontamineringsresistenta gasdetektorn på marknaden. Finns i 2 utföranden, med och utan display.

TOC-905-X5

TOC-903-X5 är en robust gasdetektor godkänd för zon 1 och 2 i ATEX-miljöer, framtagen för att klara av tung industri. Den kan även integreras med IGDs 2-tråds adresserbara gasdetektionssystem eller användas som en fristående 4-20 mA-sändare. Det finns sensoralternativ för över 400 gaser och ångor så som brandfarliga och giftiga gaser, syre, VOC och köldmedier. TOC-903-X5 är en av de mest mångsidiga gasdetektorsändarna på marknaden. Den är enkel att installera och använda samt pålitlig i drift. Alternativ så som remote sensor finns även till denna modell.

Centraler från Honeywell

Centraler från Honeywell

TOUCHPOINT PLUS

Touchpoint Plus ger helt nya kontrollmöjligheter för mindre gasdetektorsystem. Touchpoint Plus är ett lättkonfigurerat väggmonterat kontrollsystem och kan användas med upp till sexton kanaler för gasdetektion. Den modulära konstruktionen gör att du kan kontrollera och konfigurera efter behov för ett flertal olika användningsområden.

Pekskärmen och det unika gränssnittet gör det enklare än någonsin att snabbt kontrollera systemets status så att du får maximal tid att fatta rätt beslut. Det intuitiva flerspråkiga gränssnittet förenklar användningen och minskar behovet av utbildning. Statusfärgindikatorerna i trafikljusstil ger tydliga besked även på avstånd.

HONEYWELL TOUCHPOINT PRO

Touchpoint Pro är en gaslarmcentral som gör det enkelt att installera, konfigurera och hantera gaslarm. Centralen hanterar upp till 64 detektorer och 128 utgångar/reläer och erbjuder en komplex larmhantering (voterade, zoner, tidsfördröjda larm m m). Centralen är försedd med touchdisplay i färg. Den kan designas med undercentraler för att spara in på kabeldragning.

Transmittrar från Honeywell

Transmittrar från Honeywell

HONEYWELL SENSEPOINT XCD

Sensepoint XCD ger heltäckande övervakning av brännbara och giftiga gaser samt syre i potentiellt explosiva atmosfärer, såväl inomhus som utomhus. Användaren kan ändra detektorns konfiguration med hjälp av LCD-skärmen och magnetbrytaren utan att någonsin behöva öppna enheten. Detta möjliggör att driften kan skötas av en person, tiden för rutinunderhåll minskar och kostnader sänks.

En trefärgad bakgrundsbelyst LCD-skärm indikerar tydligt enhetens status, även på avstånd. Ett grönt bakgrundsljus indikerar normal drift, blinkande gult ljus indikerar fel och blinkande rött ljus indikerar ett larm.

HONEYWELL SENSEPOINT XCD RFD

Sensepoint XCD RFD har utformats speciellt för användning med fjärrmonterade sensorer för brandfarlig gas. Denna konfiguration är idealisk för applikationer där sensorn måste monteras på avstånd från sändaren områden där temperaturen ligger långt över omgivningen (upp till 150°C), eller som är svåra att komma åt. Sändaren monteras på lämplig plats bort där den är lätt att komma åt, se displayen på och kunna interagera med via användargränssnittet.

Färgkodad display som ändrar färg beroende på status, 4-20 mA utsignal och inbyggda reläer för lokala larmutgångar A1, A2 och Fel. Finns även med IR sensor för explosiva gaser och koldioxid CO2.

HONEYWELL SENSEPOINT RTD

Sensepoint XCD RTD gör det möjligt för användare att följa lagstiftning, öka säkerheten samt minska försäkringspremier och underhållskostnader när de skyddar personal från utsläpp av giftig gas. Den tillhandahåller beprövad, pålitlig gift- och syregasdetektion, ättläst statusdisplay och en gemensam plattform. Denna konfiguration är idealisk för ett brett spektrum av applikationer för detektering av gaser. Sensorn kan monteras upp till 30 meter från sändaren i områden som är svåra att komma åt. Sändaren kan monteras på lämpligt avstånd där den är lätt att komma åt, se dess display och interagera med via användargränssnittet.

HONEYWELL 3000 MKII/MKIII

2-tråds loopdriven gift- och syrgasdetektor för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. 3000-serien ger omfattande övervakning och är lämplig för montering både inomhus och utomhus. De finns i två versioner och erbjuder utmärkt mångsidighet. MKII har ett flamsäkert hölje och en egensäker sensoranslutning. Den är huvudsakligen avsedd för användning i Zon 1-applikationer, men med användning av den valfria fjärrmonteringssatsen kan MkII-sensorn monteras i en Zon 0-miljö. MKIII är avsedd för användning med en separat lämplig IS-barriär som gör att hela sändaren kan användas i Zon 0-applikationer.

HONEYWELL XNX UNIVERSAL TRANSMITTER

XNX är en extremt flexibel gasdetektor som kan konfigureras för att kommunicera med alla Honeywell Analytics sensorteknologier för gas. Den kan också konfigureras för ett brett utbud av olika branschstandardiserade utsignaler. Detta gör det möjligt för användare att ha ett enda gränssnitt för alla behov av gasdetektering. Även när olika typer av detektorer används, för att på effektivaste sätt hantera olika behov av gasdetektering på en anläggning. Om anläggningen ändrar standard för utsignaler kan XNX konfigureras om för att tillhandahålla den nya utsignalen som krävs. XNX har framtidssäkrats genom att nya moduler för utsignaler kan monteras i efterhand om branschstandarder utvecklas och förändras.

HONEYWELL SENSEPOINT XRL

Öka effektiviteten i din verksamhet och minska administrationstiden. Med Bluetooth Low Energy kan du installera, driftsätta och underhålla din XRL detektor från din smartphone. I Sensepoint-appen utför du många uppgifter – från justering av mätpunkter till att kontrollera felkoder – på upp till 10 meters avstånd. Effektivt för detektering av brandfarliga explosiva gaser och vid risk för giftiga gaser som vanligtvis förekommer inom industrin. XRL är vinnare av både iF och Red Dot design awards, designad med enkel och snabb installation i åtanke. Appen och Sensepoint XRL ger enkel åtkomst till diagnostisk information och genererar kalibreringsrapporter genom att trycka på en skärm.

Relaterat