Trådlöst brand- och utrymningslarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

Systemet är utvecklat för att erbjuda skydd av t ex byggarbetsplatser, tillfälliga boenden och andra miljöer som är i behov av brandlarm - redan innan ett fast brandlarm kan installeras.

WES3 är godkänt och certifierat enligt den europeiska EN54 standarden för brandlarm och CE-märkt.

Systembeskrivning

En typisk installation av ett mobilt brandlarmsystem består av:

Basstation

Hjärtat i systemet är en basstation där styrning och övervakning av systemet sker. Den placeras lämpligtvis på en skyddad plats, t ex på platskontoret. Basstationen finns även i utförande med GSM-sändare. Med denna kan upp till 6 personer få en sms-varning om brandlarmet aktiveras.

Larmtryckknapp med blixtljus och siren

Larmtryckknapp för manuell aktivering finns i kombination med siren alternativt både siren och blixtljus. På enheterna finns även en larmknapp för olycksfall, då medicinsk assistans behövs.

Enheterna placeras på lämpliga platser för att vara tillgängliga och kunna varna alla på anläggningen. Oavsett vilken detektor eller larmknapp som aktiveras, så larmar alla enheter.

Kapslad enligt IP55C.

Värme- och rökdetektor

Automatiska värme- och rökdetektorer skyddar anläggningen även då den står tom. De batteridrivna detektorerna är lätta att installera och kan vara i drift inom några minuter.

I händelse av brand aktiverar detektorerna samtliga anslutna larmdon för att varna över hela platsen samtidigt.

I sortimentet finns rökdetektorer, värmedetektorer och dammtåliga rökdetektorer.

Fördelar

Snabb och enkel installation på plats

WES3 är trådlös, så det finns ingen kabeldragning att ta hänsyn till när installationsmiljön ändras. Att lägga till en ny enhet görs med en enkel knapptryckning. Systemets enheter levereras med batteriet anslutet i "Transportläge" för att möjliggöra snabb installation och samtidigt minimera batterianvändningen.

Tillgång till tester och varningar

Via basstationen erhålls systemtest, rapportering, batteri- och sabotagevarningar samt larminformation. 

Systemövervakning

Systemet varnar för t.ex. låg batterinivå och minskat radiointervall.

Omfattande systemloggar och rapportering

SMS-varningar 

Upp till sex personer kan få texter som identifierar larm och andra systemmeddelanden direkt till sin mobiltelefon. Inställningar kan göras för vilken typ av meddelanden varje person får.

Obegränsat antal enheter

Till en basstation kan ett obegränsat antal enheter anslutas. Enheterna kan numreras för enkel identifikation i händelse av ett larm.

3 års batterilivslängd

Externt testad för tre års normal användning.

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

Systembeskrivning

En typisk installation av ett mobilt brandlarmsystem består av:

Basstation

Hjärtat i systemet är en basstation där styrning och övervakning av systemet sker. Den placeras lämpligtvis på en skyddad plats, t ex på platskontoret. Basstationen finns även i utförande med GSM-sändare. Med denna kan upp till 6 personer få en sms-varning om brandlarmet aktiveras.

Larmtryckknapp med blixtljus och siren

Larmtryckknapp för manuell aktivering finns i kombination med siren alternativt både siren och blixtljus. På enheterna finns även en larmknapp för olycksfall, då medicinsk assistans behövs.

Enheterna placeras på lämpliga platser för att vara tillgängliga och kunna varna alla på anläggningen. Oavsett vilken detektor eller larmknapp som aktiveras, så larmar alla enheter.

Kapslad enligt IP55C.

Värme- och rökdetektor

Automatiska värme- och rökdetektorer skyddar anläggningen även då den står tom. De batteridrivna detektorerna är lätta att installera och kan vara i drift inom några minuter.

I händelse av brand aktiverar detektorerna samtliga anslutna larmdon för att varna över hela platsen samtidigt.

I sortimentet finns rökdetektorer, värmedetektorer och dammtåliga rökdetektorer.

Fördelar

Snabb och enkel installation på plats

WES3 är trådlös, så det finns ingen kabeldragning att ta hänsyn till när installationsmiljön ändras. Att lägga till en ny enhet görs med en enkel knapptryckning. Systemets enheter levereras med batteriet anslutet i "Transportläge" för att möjliggöra snabb installation och samtidigt minimera batterianvändningen.

Tillgång till tester och varningar

Via basstationen erhålls systemtest, rapportering, batteri- och sabotagevarningar samt larminformation. 

Systemövervakning

Systemet varnar för t.ex. låg batterinivå och minskat radiointervall.

Omfattande systemloggar och rapportering

SMS-varningar 

Upp till sex personer kan få texter som identifierar larm och andra systemmeddelanden direkt till sin mobiltelefon. Inställningar kan göras för vilken typ av meddelanden varje person får.

Obegränsat antal enheter

Till en basstation kan ett obegränsat antal enheter anslutas. Enheterna kan numreras för enkel identifikation i händelse av ett larm.

3 års batterilivslängd

Externt testad för tre års normal användning.

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

Relaterat