Spisvakt

Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas.

Cirka en tredjedel av alla bostadsbränder är spisrelaterade. Många bränder startar på grund av att spisplattorna glömts påslagna.

Ett spislarm och en spisvakt är en billig försäkring mot brand på spisen. Vid överhettning larmar spisvakten med ljud- och ljussignaler. Strömmen till spisen bryts innan eldsvåda hunnit bryta ut.

Relaterat