Peter Juthberg

Sakkunnig brand SAK3

Peters kompetens som sakkunnig inom brandskydd, SAK3 är viktig i ett tidigt skede i byggprocessen. Det är byggnadsnämnden som i vissa fall kräver att en sakkunnig kontrollant som är certifierad ska anlitas för att utföra granskningar av projektering på samhällets högt ställda krav på brandskydd. 

Certifiering
Vanliga frågor

Vad är viktigast i ditt brandskyddsarbete?

Det viktigaste är att hjälpa företag och organisationer att i sina lokaler skydda de personer som vistas där, speciellt viktigt är utrymning. Detta uppnås bl a genom att se till att man uppfyller de krav som finns i olika regelverk.

Vilket är det vanligaste misstaget vid en ombyggnad?

Det vanligaste misstaget är att man inte förstått hur utrymningsstrategin påverkas. T ex att kravet på två av varandra oberoende utrymningsvägar inte uppfylls.

Vilka delar i byggprocessen kan en sakkunnig brand (SAK3) vara behjälplig?

En sakkunnig brand kan vara behjälplig vid framtagandet av alla de dokument som krävs både under och efter byggprocessen.

Formellt sett förekommer Certifierad sakkunnig som begrepp i PBL och PBF i de avsnitt som rör kontrollplanen och de kontroller som ska utföras inom ramen för kontrollplanen.

Certifiering
Vanliga frågor

Vad är viktigast i ditt brandskyddsarbete?

Det viktigaste är att hjälpa företag och organisationer att i sina lokaler skydda de personer som vistas där, speciellt viktigt är utrymning. Detta uppnås bl a genom att se till att man uppfyller de krav som finns i olika regelverk.

Vilket är det vanligaste misstaget vid en ombyggnad?

Det vanligaste misstaget är att man inte förstått hur utrymningsstrategin påverkas. T ex att kravet på två av varandra oberoende utrymningsvägar inte uppfylls.

Vilka delar i byggprocessen kan en sakkunnig brand (SAK3) vara behjälplig?

En sakkunnig brand kan vara behjälplig vid framtagandet av alla de dokument som krävs både under och efter byggprocessen.

Formellt sett förekommer Certifierad sakkunnig som begrepp i PBL och PBF i de avsnitt som rör kontrollplanen och de kontroller som ska utföras inom ramen för kontrollplanen.

Relaterat