Brandskydd för nästa generation

Vi erbjuder, levererar och underhåller rätt brandskydd för varje anläggning, kvalificerat och livräddande insatsmateriel år räddningstjänst, efterfrågad och profilerande teknologi till återförsäljare samt genomför utbildningar och service mitt i företag och organisationer. Med egenutvecklad mjukvara visar vi vägen mot ett hållbart brandskydd.

Rätt brandskyddstjänster tänker själva!

Utifrån kärnan i SBA levererar vi rätt dokumentation, genomför underhåll utan väntetider och utbildar organisationer. Kunskap och nyfikenhet på omvärldsförändringar har möjliggjort en innovationsgrad som gör att du som kund kan känna dig trygg.

Vi leder utvecklingen av brandskyddstjänster genom att lära känna våra kunder, det tror vi är den rätta vägen mot ett hållbart brandskydd.

Innovation som räddar liv

Våra samarbeten med Sveriges räddningstjänster, MSB och försvarsmakten har gett oss en central position som vi ödmjukt förvaltar och ständigt utvecklar. Dimspiken och vattenridåsatsen är två av flera exempel på Dafos relevanta innovationsgrad.

Dafo har försett Sveriges räddningstjänster med högkvalitativt insatsmateriel på rätt tid och plats i mer än 100 år, men vi är fortfarande oerhört nyfikna på hur vi kan göra skillnad under varje insatsminut.