Brandskyddsdagen 25 januari

Den 25 januari gick Dafos Brandskyddsdag av stapeln på Westmanska palatset! Det blev ett lyckat event där framstående talare delade med sig av insikter och bästa praxis inom SBA. Vi fick lyssna till erfarenheter och impact cases från stora byggföretaget, försäkringsbranschen och räddningstjänsten.

Vad är SBA?

Vad menas med systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en metod för att planera och organisera åtgärder samt förebygga och hantera risker för bränder i byggnader och verksamheter. Syftet är att skapa en trygg miljö för människor och skydda egendom genom att systematiskt identifiera, bedöma och åtgärda potentiella brandrisker.

Genom att ha ett väl fungerande SBA med underhåll, utbildning, löpande kontroller och uppföljning kan man minska risken för bränder och skapa rätt förutsättningar för att kunna agera vid en eventuell olycka.

Läs mer om SBA här!

Våra föreläsare

Föreläsare


Peter Olsson
I mer än två decennier har Peter varit verksam både som brandkonsult och som lärare inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Han har också fördjupad kunskap och erfarenhet inom utrymningsdimensionering, hantering av brandfarliga ämnen, riskkemikalier och organisatoriskt brandskydd under förvaltningsfasen.


Björn Mosell
NCC Head of Group Real Estate & Facilities Nordic sedan 2019. Har under närmare 30 år utvecklat Fastighet- och säkerhetsstrategier som förändrat och skapat värden för kärnverksamheter. Björn har även arbetat som föreläsare hos Affärshögskolans Facility Management-program i ämnena Strategisk, taktisk och operativ FM där Krisberedskap och Arbetsmiljöfrågor ingick i utbildningen.


Erdal Akin
Erdan arbetar som insatsledare på Södertörns brandförsvarsförbund. Vid sidan av sin operativa tjänstgöring tjänstgör han som tillsynsförrättare vid räddningstjänstens tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor. Han har lång erfarenhet som brandman på Botkyrka brandstation och i högre ledningsfunktion som arbetsledare/styrkeledare inom räddningstjänsten.


Niklas Huss
Innovations- och transformationsstrateg med bakgrund som innovationschef på Länsförsäkringar, expert och rådgivare på SAS Institute och från Skatteverkets stora förändringsresa med stora digitaliseringsprojekt och systemtransformationer för att skapa mer nytänkande och värdeskapande verksamheter. Niklas är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare som medverkat i TV, flertalet poddar och i regelbundna paneldiskussioner kring samhällsfrågor, framtidssenarion och innovation. Hur kan ny teknik, så som Artificiell Intelligens användas i arbetet med att skapa nya kund- och medarbetarupplevelser? Niklas tar oss med till framtidens arbetsplatser och innovativa samverkansarenor som ger oss förutsättningar att tänka nytt och samverka utanför befintliga strukturer, titlar och organisationer.

Vad är SBA?

Vad menas med systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en metod för att planera och organisera åtgärder samt förebygga och hantera risker för bränder i byggnader och verksamheter. Syftet är att skapa en trygg miljö för människor och skydda egendom genom att systematiskt identifiera, bedöma och åtgärda potentiella brandrisker.

Genom att ha ett väl fungerande SBA med underhåll, utbildning, löpande kontroller och uppföljning kan man minska risken för bränder och skapa rätt förutsättningar för att kunna agera vid en eventuell olycka.

Läs mer om SBA här!

Våra föreläsare

Föreläsare


Peter Olsson
I mer än två decennier har Peter varit verksam både som brandkonsult och som lärare inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Han har också fördjupad kunskap och erfarenhet inom utrymningsdimensionering, hantering av brandfarliga ämnen, riskkemikalier och organisatoriskt brandskydd under förvaltningsfasen.


Björn Mosell
NCC Head of Group Real Estate & Facilities Nordic sedan 2019. Har under närmare 30 år utvecklat Fastighet- och säkerhetsstrategier som förändrat och skapat värden för kärnverksamheter. Björn har även arbetat som föreläsare hos Affärshögskolans Facility Management-program i ämnena Strategisk, taktisk och operativ FM där Krisberedskap och Arbetsmiljöfrågor ingick i utbildningen.


Erdal Akin
Erdan arbetar som insatsledare på Södertörns brandförsvarsförbund. Vid sidan av sin operativa tjänstgöring tjänstgör han som tillsynsförrättare vid räddningstjänstens tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor. Han har lång erfarenhet som brandman på Botkyrka brandstation och i högre ledningsfunktion som arbetsledare/styrkeledare inom räddningstjänsten.


Niklas Huss
Innovations- och transformationsstrateg med bakgrund som innovationschef på Länsförsäkringar, expert och rådgivare på SAS Institute och från Skatteverkets stora förändringsresa med stora digitaliseringsprojekt och systemtransformationer för att skapa mer nytänkande och värdeskapande verksamheter. Niklas är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare som medverkat i TV, flertalet poddar och i regelbundna paneldiskussioner kring samhällsfrågor, framtidssenarion och innovation. Hur kan ny teknik, så som Artificiell Intelligens användas i arbetet med att skapa nya kund- och medarbetarupplevelser? Niklas tar oss med till framtidens arbetsplatser och innovativa samverkansarenor som ger oss förutsättningar att tänka nytt och samverka utanför befintliga strukturer, titlar och organisationer.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!

Relaterat

  • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

  • Tjänster

Konsulttjänster inom brandskydd

Med hjälp av en brandskydd konsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller alla lagar och regler. På Dafo erbjuder vi allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar. Våra erfarna brandkonsulter är här för att hjälpa dig skapa en trygg och säker miljö genom professionell rådgivning och skräddarsydda brandskyddslösningar. Lita på vår expertis för att skydda dina tillgångar och säkerställa att ditt brandskydd är i toppklass.

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

  • Kunskapsbank

Anders Mäcs

Brandskyddskonsult, expert på brandskydd för företag och organisationer

  • Tjänster

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

  • Nyhet

Viktigaste lagen om brandskyddsarbete firar 20 år

Vi tar en närmare titt på hur SBA har utvecklats över tid, dess nuvarande status och vilken riktning det kan ta i framtiden.

  • Nyhet

Brandskydd för företag, en väg till säkerhet och hållbarhet

"Ett välplanerat och genomtänkt brandskydd är en investering som inte får underskattas."

  • Kunskapsbank

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.