Art. nr: 55-1620-38

Ansulexbehållare 11,4 liter inkl. ventil, rostfri

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök
×

Logga in

Beskrivning
Ansulexbehållare 11,4 liter inkl. ventil, Rostfri
Beskrivning
Ansulexbehållare 11,4 liter inkl. ventil, Rostfri

Relaterat

  • Produkt

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

  • Service

Service av släcksystem för restaurangkök

  • Bransch

Restaurang

Cirka hälften av alla bränder i restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Ett pålitligt släcksystem och bra brandskyddsrutiner säkerställer en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

  • Webbshop

Munstycke typ 260 för restaurangsystem typ AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Munstycke typ 3N för restaurangsystem typ AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Rörböj 18 mm

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Förskruvning för skyddsrör 18 mm

  • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.