Skumvätska

Skum tillverkas i koncentrat och blandas ut i vatten med normalt 1-6% inblandning.

Beroende på ingående beståndsdelar får skummet olika egenskaper och användningsområden. Vanliga skumtyper är:

 • Detergentskumvätskor
 • Filmbildande skum, AFFF
 • Alkoholbeständigt skum, ARC
 • A-skum för skogsbränder och fibrösa material
 • Fluorfria skumvätskor

Merparten av det skum vi säljer tillverkas och levereras av vårt systerbolag Dafo Fomtec AB. Fabriken ligger i Helsingborg och är Sveriges enda tillverkare av skumvätska. 

Fluorfria skum

Fluorfria skum

Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen.

Dafo har i samarbete med systerföretaget Dafo Fomtec AB utvecklat en linje helt fluorfria skumvätskor. Den höga prestandan ger en effektiv släckning även av komplexa bränder.

Filmbildande skum

Filmbildande skum

Den filmbildande skumvätskan verkar som ett konventionellt detergentskum genom att bilda ett skumtäcke som lägger sig på vätskeytan och förhindrar avdunstning och värmestrålning.

I de filmbildande skumvätskorna finns dessutom en fluortensid. Fluortensiderna i vätskan bildar en tunn vattenfilm mellan skummet och vätskan. Filmen har tre fördelar:

 • Den gör skummet mer lättflytande så att det snabbare sprider sig över en vätskeyta
 • Filmen förbättrar skummets förmåga att hindra avdunstning
 • Filmen förseglar eventuella skador i skumtäcket

Filmbildande skum finns i koncentrationer 1, 3 och 6%. Procenttalet anger inblandningen av skum i vatten.

Filmskum används huvudsakligen för storskalig släckning av brandförsvar, flygplatser och högriskindustri. Filmbildande skum används också i släckanläggningar och handbrandsläckare.

Forest A-Skum

Forest A-Skum

A-skum används som inblandning i vatten vid släckning av glödbränder i skog och mark, men är också mycket effektiv mot brand i trä, kol, tyg, papper och andra fibrösa material.

A-skum gör vattnet blötare och minskar både vattenförbrukning och släcktid. Släckvattnet blir 4-5 gånger effektivare med inblandning av Forest A-skum.

Inblandningen kan ske i väldigt låga koncentrationer, 0,1-1%, vilket innebär att man kan minska på vätskemängden, vilket i sin tur medför mindre förvaringsutrymme och lättare transporter.

Ytspänningen reduceras vilket ger unika penetreringsegenskaper med förbättrad vätning. Vattnet tränger igenom kolskikt och kyler ett fibröst material på djupet. Viktiga egenskaper och fördelar är:  

 • Forest A-skum är ett utmärkt vätmedel med låg ytspännning som ger en bra penetrering
 • Skumtäcke ger en isolerande barriär mellan det brännbara ämnet och luften
 • Förlängd dräneringstid ger ett längre vätning av ytan och förhindrar antändning eller återantändning
 • Skumtäcket förhindrar gasavgivning eftersom ämnet kyls

A-skum blandas in i släcktankar eller i vattenflödet med injektor.
Den kan också användas i ryggsprutor för insatser i skog och mark.

Alkoholresistenta skumvätskor

Alkoholresistenta skumvätskor

Ett vanligt filmbildande skum löses upp av en alkohol eller andra polära vätskor. Skummet bryts ner på mycket kort tid och all släckeffekt försvinner. För att förhindra detta kompletteras alkoholbeständiga skumvätskor med en polysackarid.

Det är en stor molekyl som lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan och fungerar som en barriär som förhindrar att skummet bryts ner och blandas med det brännbara ämnet.

Dafo har flera typer av alkoholresistenta skumvätskor.

ARC Miljö 

ARC Miljö är en vidareutveckling av ARC 3 x 6. Det var den första alkoholresistenta skumvätskan i världen utan glykoler eller glykoletrar. Den saknar också de konserveringsmedel och tungmetaller som många proteinbaserade vätskor innehåller.

För brandklass B används 3% inblandning för petroleumprodukter och andra icke polära vätskor. För polära vätskor som alkoholer är inblandningen 6%.

ARC 1 x 1, 1 x 3 och 3 x 3

ARC-vätskorna är avsedda för både petroleumprodukter och alkoholer och andra polära vätskor. Den finns i olika koncentrationer

1 x 1 - 1% inblandning för både petroleum och alkoholer
1 x 3 - 1% inblandning vid brand i petroleumvaror och 
           3% vid brand i alkoholer
3 x 3 - 3% inblandning för både petroleum och alkoholer

Vätskorna är utvecklade för att underlätta inblandningen och för att ge så hög släckeffekt som möjligt utifrån en begränsad mängd vätska. Den är därför lämplig då det krävs mycket koncentrat trots att tankarnas volym är begränsade eller för sprinklerutrustning med blandande brandrisker.

De alkoholresistenta skumvätskorna lämpar sig för både tung- och mellanskum. De har utmärkta egenskaper vad gäller skumtal och dräneringstid även om de i huvudsak är beroende av skumutrustningens utförande och kvalitet.

Lagringstiden för de alkoholbeständiga skumvätskorna är av samma höga klass som för övriga syntetiska skumvätskor, upp till 25 år.

Detergent-skum

Detergentskum

Detergentskum är syntetiska skumvätskor med en bred och generell användning. Vätskan används t ex:

 • Som lättskum för skumfyllnad av källare, vindar och andra svårtillgängliga lokaler
 • Som mellanskum för att släckning av spillbränder
 • Som skumtäcke i förebyggande syfte t ex vid svetsarbete
 • Som tungskum för kraftiga bränder där längre kastlängder krävs

Ordinarie detergentvätskor är avsedda för brand i petroleumprodukter och kolväteföreningar. De är inte användbara mot alkoholer/polära vätskor eller t.ex bensin med hög inblandning av alkohol. Inblandningsförhållande är normalt 3%. De kan användas som tung-, mellan- eller lättskum.

Som standard har vi två detergentskumvätskor:

 • MP 5 - Ordinarie skumvätska. MP5 är provad och godkänd enligt EN 1568, den europeiska standarden för skumvätskor.
 • MP 15 - Snarlik ovanstående men MP 15 har en ökad glykoltillsats och har därmed en kristalliseringspunkt/ fryspunkt på -15 °C. I praktiken kan vätskan användas vid lägre temperaturer bara koncentratet inte är kallare än -15 °C.
Övningsskum MP Trainer

Övningsskum MP Trainer

I ett allt mer miljömedvetet samhälle har kraven på de skumvätskor som används vid brandövningar ökat. Dagens skumvätskor innehåller ofta ämnen som påverkar miljön och är svårnedbrytbara i naturen.

Trots detta är många av de skumvätskor som används vid brandövningar idag skarpa skumvätskor men utspädda med vatten till en lägre koncentration.

Detta ger självfallet en mindre mängd av de miljöskadliga ämnena men miljöpåverkan är ändå ofrånkomlig. Allt fler kommuner förbjuder därför brandövningar där skumvätska är inblandad.

För att kunna erbjuda ett miljömedvetet alternativ lanserar Dafo Brand AB därför MP Trainer – ett övningsskum med obetydlig miljöpåverkan. I samarbete med systerföretaget Dafo-Fomtec AB och en extern miljökonsult har våra kemister framställt ett övningsskum där antalet beståndsdelar är reducerade till ett minimum.

MP Trainer innehåller endast två aktiva komponenter varav den ena är en skumbooster och den andra en mild tvåltensid som förekommer bland annat i skummande hygienprodukter och Grumme miljömärkta såpa, Bra Miljöval. Detta gör MP Trainer till ett övningsskum med en överlägsen miljöprofil.

Viktiga egenskaper och fördelar är:

 • MP Trainer kan användas för lätt-, mellan- och tungskum
 • Inblandas med en koncentration på 3 %
 • Innehåller ett minimum av beståndsdelar, noggrant utvalda
  för att ge realistisk skumeffekt utan negativ miljöpåverkan
 • MP Trainer kan användas med både färsk- och havsvatten

Observera att MP Trainer inte är en släckande skumvätska utan endast avsedd för övningsändamål.

Fluorfria skum

Fluorfria skum

Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen.

Dafo har i samarbete med systerföretaget Dafo Fomtec AB utvecklat en linje helt fluorfria skumvätskor. Den höga prestandan ger en effektiv släckning även av komplexa bränder.

Filmbildande skum

Filmbildande skum

Den filmbildande skumvätskan verkar som ett konventionellt detergentskum genom att bilda ett skumtäcke som lägger sig på vätskeytan och förhindrar avdunstning och värmestrålning.

I de filmbildande skumvätskorna finns dessutom en fluortensid. Fluortensiderna i vätskan bildar en tunn vattenfilm mellan skummet och vätskan. Filmen har tre fördelar:

 • Den gör skummet mer lättflytande så att det snabbare sprider sig över en vätskeyta
 • Filmen förbättrar skummets förmåga att hindra avdunstning
 • Filmen förseglar eventuella skador i skumtäcket

Filmbildande skum finns i koncentrationer 1, 3 och 6%. Procenttalet anger inblandningen av skum i vatten.

Filmskum används huvudsakligen för storskalig släckning av brandförsvar, flygplatser och högriskindustri. Filmbildande skum används också i släckanläggningar och handbrandsläckare.

Forest A-Skum

Forest A-Skum

A-skum används som inblandning i vatten vid släckning av glödbränder i skog och mark, men är också mycket effektiv mot brand i trä, kol, tyg, papper och andra fibrösa material.

A-skum gör vattnet blötare och minskar både vattenförbrukning och släcktid. Släckvattnet blir 4-5 gånger effektivare med inblandning av Forest A-skum.

Inblandningen kan ske i väldigt låga koncentrationer, 0,1-1%, vilket innebär att man kan minska på vätskemängden, vilket i sin tur medför mindre förvaringsutrymme och lättare transporter.

Ytspänningen reduceras vilket ger unika penetreringsegenskaper med förbättrad vätning. Vattnet tränger igenom kolskikt och kyler ett fibröst material på djupet. Viktiga egenskaper och fördelar är:  

 • Forest A-skum är ett utmärkt vätmedel med låg ytspännning som ger en bra penetrering
 • Skumtäcke ger en isolerande barriär mellan det brännbara ämnet och luften
 • Förlängd dräneringstid ger ett längre vätning av ytan och förhindrar antändning eller återantändning
 • Skumtäcket förhindrar gasavgivning eftersom ämnet kyls

A-skum blandas in i släcktankar eller i vattenflödet med injektor.
Den kan också användas i ryggsprutor för insatser i skog och mark.

Alkoholresistenta skumvätskor

Alkoholresistenta skumvätskor

Ett vanligt filmbildande skum löses upp av en alkohol eller andra polära vätskor. Skummet bryts ner på mycket kort tid och all släckeffekt försvinner. För att förhindra detta kompletteras alkoholbeständiga skumvätskor med en polysackarid.

Det är en stor molekyl som lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan och fungerar som en barriär som förhindrar att skummet bryts ner och blandas med det brännbara ämnet.

Dafo har flera typer av alkoholresistenta skumvätskor.

ARC Miljö 

ARC Miljö är en vidareutveckling av ARC 3 x 6. Det var den första alkoholresistenta skumvätskan i världen utan glykoler eller glykoletrar. Den saknar också de konserveringsmedel och tungmetaller som många proteinbaserade vätskor innehåller.

För brandklass B används 3% inblandning för petroleumprodukter och andra icke polära vätskor. För polära vätskor som alkoholer är inblandningen 6%.

ARC 1 x 1, 1 x 3 och 3 x 3

ARC-vätskorna är avsedda för både petroleumprodukter och alkoholer och andra polära vätskor. Den finns i olika koncentrationer

1 x 1 - 1% inblandning för både petroleum och alkoholer
1 x 3 - 1% inblandning vid brand i petroleumvaror och 
           3% vid brand i alkoholer
3 x 3 - 3% inblandning för både petroleum och alkoholer

Vätskorna är utvecklade för att underlätta inblandningen och för att ge så hög släckeffekt som möjligt utifrån en begränsad mängd vätska. Den är därför lämplig då det krävs mycket koncentrat trots att tankarnas volym är begränsade eller för sprinklerutrustning med blandande brandrisker.

De alkoholresistenta skumvätskorna lämpar sig för både tung- och mellanskum. De har utmärkta egenskaper vad gäller skumtal och dräneringstid även om de i huvudsak är beroende av skumutrustningens utförande och kvalitet.

Lagringstiden för de alkoholbeständiga skumvätskorna är av samma höga klass som för övriga syntetiska skumvätskor, upp till 25 år.

Detergent-skum

Detergentskum

Detergentskum är syntetiska skumvätskor med en bred och generell användning. Vätskan används t ex:

 • Som lättskum för skumfyllnad av källare, vindar och andra svårtillgängliga lokaler
 • Som mellanskum för att släckning av spillbränder
 • Som skumtäcke i förebyggande syfte t ex vid svetsarbete
 • Som tungskum för kraftiga bränder där längre kastlängder krävs

Ordinarie detergentvätskor är avsedda för brand i petroleumprodukter och kolväteföreningar. De är inte användbara mot alkoholer/polära vätskor eller t.ex bensin med hög inblandning av alkohol. Inblandningsförhållande är normalt 3%. De kan användas som tung-, mellan- eller lättskum.

Som standard har vi två detergentskumvätskor:

 • MP 5 - Ordinarie skumvätska. MP5 är provad och godkänd enligt EN 1568, den europeiska standarden för skumvätskor.
 • MP 15 - Snarlik ovanstående men MP 15 har en ökad glykoltillsats och har därmed en kristalliseringspunkt/ fryspunkt på -15 °C. I praktiken kan vätskan användas vid lägre temperaturer bara koncentratet inte är kallare än -15 °C.
Övningsskum MP Trainer

Övningsskum MP Trainer

I ett allt mer miljömedvetet samhälle har kraven på de skumvätskor som används vid brandövningar ökat. Dagens skumvätskor innehåller ofta ämnen som påverkar miljön och är svårnedbrytbara i naturen.

Trots detta är många av de skumvätskor som används vid brandövningar idag skarpa skumvätskor men utspädda med vatten till en lägre koncentration.

Detta ger självfallet en mindre mängd av de miljöskadliga ämnena men miljöpåverkan är ändå ofrånkomlig. Allt fler kommuner förbjuder därför brandövningar där skumvätska är inblandad.

För att kunna erbjuda ett miljömedvetet alternativ lanserar Dafo Brand AB därför MP Trainer – ett övningsskum med obetydlig miljöpåverkan. I samarbete med systerföretaget Dafo-Fomtec AB och en extern miljökonsult har våra kemister framställt ett övningsskum där antalet beståndsdelar är reducerade till ett minimum.

MP Trainer innehåller endast två aktiva komponenter varav den ena är en skumbooster och den andra en mild tvåltensid som förekommer bland annat i skummande hygienprodukter och Grumme miljömärkta såpa, Bra Miljöval. Detta gör MP Trainer till ett övningsskum med en överlägsen miljöprofil.

Viktiga egenskaper och fördelar är:

 • MP Trainer kan användas för lätt-, mellan- och tungskum
 • Inblandas med en koncentration på 3 %
 • Innehåller ett minimum av beståndsdelar, noggrant utvalda
  för att ge realistisk skumeffekt utan negativ miljöpåverkan
 • MP Trainer kan användas med både färsk- och havsvatten

Observera att MP Trainer inte är en släckande skumvätska utan endast avsedd för övningsändamål.

Sortiment (26)

Produktkategorier

Produktkategorier