Tillbehör till brandsläckare

Brandsläckare ska finnas på plats i många miljöer och sammanhang. För att det ska fungera både på kontor, i verkstäder, på fordon och i publika lokaler finns flera tillbehör:

  • Brandsläckarhållare och stativ - säkerställer att brandsläckaren har en fast plats och inte flyttas runt.
  • Brandsläckarskåp och skyddshuvar - lämpligt för riskmiljöer, t ex utomhus eller på utsatta ställen
  • Brandsläckarkärror - för heta arbeten eller industri
  • Brandsläckarvagn - på platser där användaren kan ha svårigheter att få med sig en brandsläckare, t ex äldreboende.
  • Brandsläckarlarm - avsett för brandsläckare i offentlig miljö. Larmet förhindrar effektivt stöld och vandalism.

Sortiment (140)

Produktkategorier

Produktkategorier