Art. nr: 33-5020-40

Bassäng för läckage 90 liter

Bassäng för läckage 90 liter
×

Logga in

Beskrivning

Uppsamlingsbassäng för uppsamling av vätskor som läcker från fordon. Bassängen placeras enkelt under fordonet, och den kan hanteras smidigt med innehåll. Den är försedd med en flexibel avtappningsslang, för att underlätta tappning av innehållet i lämplig behållare.

Beskrivning

Uppsamlingsbassäng för uppsamling av vätskor som läcker från fordon. Bassängen placeras enkelt under fordonet, och den kan hanteras smidigt med innehåll. Den är försedd med en flexibel avtappningsslang, för att underlätta tappning av innehållet i lämplig behållare.