Art. nr: 33-5500-10

Absorberingsmedel Absol, pall

Absorberingsmedel Absol, pall om 21 säckar à 40 liter/16 kg
×

Logga in

Beskrivning

Absol, Absorberingsmedel, pall om 21 säckar à 40 liter/16 kg.

Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt. Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.

Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror. Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Absorbera organiska vätskor

Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör t ex hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt Förordningen om farligt avfall (SFS 2011:927 bilaga 2 och 3). Är den absorberade vätskan brännbar, kan den sedan förbrännas. Slutprodukten blir en ofarlig alkalisk aska.

Absorbera och neutralisera syror

Absol i riklig mängd suger upp och neutraliserar både organiska och oorganiska syror som läckt ut. Efter att Absol verkat under cirka två timmar finns bara 3–5% syra kvar. Efter 24 timmar är all syra neutraliserad och restprodukten kan läggas på avfallstipp.

Absorbera alkaliska ämnen

Absol kan användas för att suga upp alkaliska lösningar som t ex natronlut och ammoniak.

Förebygga halkolyckor

Absols kantiga korn med sin stora specifika yta är ett effektivt medel för att förebygga halkolyckor.

Förebygga bränder

Absol absorberar brandfarliga vätskor som diesel, hydraulolja och bensin vilket förhindrar antändning. Eftersom Absol inte brinner är produkten även lämplig för att bekämpa och släcka mindre brandhärdar.

Valla in flytande metall

Absol kan användas för att valla in och släcka flytande, brinnande metall.

Beskrivning

Absol, Absorberingsmedel, pall om 21 säckar à 40 liter/16 kg.

Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt. Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.

Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror. Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Absorbera organiska vätskor

Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör t ex hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt Förordningen om farligt avfall (SFS 2011:927 bilaga 2 och 3). Är den absorberade vätskan brännbar, kan den sedan förbrännas. Slutprodukten blir en ofarlig alkalisk aska.

Absorbera och neutralisera syror

Absol i riklig mängd suger upp och neutraliserar både organiska och oorganiska syror som läckt ut. Efter att Absol verkat under cirka två timmar finns bara 3–5% syra kvar. Efter 24 timmar är all syra neutraliserad och restprodukten kan läggas på avfallstipp.

Absorbera alkaliska ämnen

Absol kan användas för att suga upp alkaliska lösningar som t ex natronlut och ammoniak.

Förebygga halkolyckor

Absols kantiga korn med sin stora specifika yta är ett effektivt medel för att förebygga halkolyckor.

Förebygga bränder

Absol absorberar brandfarliga vätskor som diesel, hydraulolja och bensin vilket förhindrar antändning. Eftersom Absol inte brinner är produkten även lämplig för att bekämpa och släcka mindre brandhärdar.

Valla in flytande metall

Absol kan användas för att valla in och släcka flytande, brinnande metall.