Livräddning

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av professionell utrustning för livräddningsinsatser vid drunkningstillbud, fallolyckor, ytbärgning etc.

Den här typen av utrustning används inom räddningstjänsten, ambulansen, industrin, sjöräddningen, fjällräddningen, försvaret m fl.

Sortiment (49)

Produktkategorier

Produktkategorier